Jaga:

Kes on ohver?
Mis on vägivald?
Mida teha, kui näed vägivaldset käitumist?


Tekste testisid:
SA Maarja Küla, EIT Tugiliisu, Rapla Hooldekeskuse Tugikeskus Vahtra ja Sillamäe Kodu
(AS Hoolekandeteenused)
.

Ohvriabi lihtsas keeles valmis Avatud Eesti Fondi ja Aktiivsete Kodanike Fondi toetusel,
projektiga „Puuetega inimeste kaasamine sotsiaalteenuste lihtsasse keelde tõlkimise abil“.

Originaalteksti allikas: Sotsiaalkindlustusamet export (www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ohvriabi)