MEISTMTÜ Vaimupuu püüab intellektipuudega inimeste
elu lihtsustada ja põnevamaks muuta.

vaimupuu ikoonMeist

Jaga:
image_print

VAIMUPUU ÜHENDAB VAIMUSTAVAID INIMESI

MTÜ Vaimupuu loodi 2011. aasta novembris.

Mitu aastat oli meie peamine tegevus info jagamine intellektipuudega inimestele ja nende lähedastele, pereliikmetele ja tugiisikutele, aga ka sotsiaaltöötajatele ja ametnikele.

Aastatega kasvasime, hakkasime korraldama ka üritusi ja koolitusi intellektipuudega inimestele.

Meie partnerid on puuetega inimeste organisatsioonid, valitsus- ja ametiasutused, meditsiini ja sotsiaalhoolekandega tegelevad ettevõtted ning erinevad mittetulundusühingud.

Meie eesmärk on aidata intellektipuudega inimestel ühiskonnas kohaneda ja elus paremini hakkama saada ning ühendada erinevaid puuetega inimeste organisatsioone.

Kasutame oma töös lihtsat keelt, osutame lihtsasse keelde toimetamise ja lihtsa keele testimise teenust.


Ajakiri Vaimupuu

Ajakiri Vaimupuu ilmus 2012-2021, see oli tellijaile tasuta.

Vaimupuu näitas inimeste elu positiivses võtmes, sest erivajadusega inimeste elus on lisaks puudele palju huvitavat ja põnevat. Portreteerisime tublisid intellektipuudega inimesi, tutvustasime uusi seadusi ja seadusemuudatusi, kajastasime erivajadusega inimeste üritusi ja avaldasime intellektipuudega inimeste kaastöid.

Koroonapaanika tõttu lõppes senine sotsiaalprojektide riiklik rahastamine ja seepärast enam ajakiri Vaimupuu ei ilmu.

Olulisemat infot kajastame oma kodulehel www.vaimupuu.ee ja Facebooki keskkonnas.


Üritused ja koolitused

Populaarseim meie ettevõtmiste seas on iga-aastane Vaimupuu fotokonkurss, mis toimub alates 2012. aastast. Tuhatkonna foto seast valib žürii parimad Vaimupuu kalendrisse ja neid eksponeeritakse rändnäitusel valitsus- ja kultuuriasutustes ning puuetega inimeste organisatsioonides.

Oleme kaasa löönud suurürituste korraldamisel (puuetega inimeste laulu- ja tantsupidu Viljandis, Vahtra Tantsud Tähtedega, puuetega inimeste suvepäevad jne), 2019. aastal korraldasime Vaimupuu Suvekooli Pedase puhkekeskuses, millest võttis osa 205 inimest.

Organiseerime ekskursioone muuseumidesse, ministeeriumidesse ja riigikokku, tutvustame mujalt tulnuile Tallinna vanalinna. Meie produtseeritud filmi „Mulle meeldib pildistada“ on näidatud ka Eesti Televisioonis.

Positiivset tagasisidet oleme saanud oma koolitustele intellektipuudega inimestele – fotograafia-, klaasikunsti- ja meediakoolitusele, mida korraldasime üle Eesti.

Alates 2022. aastast on Vaimupuul olemas lihtsa keele esitlus, mis ei ole suunatud intellektipuudega inimestele, vaid neile, kes soovivad oma sõnumi kõigile kohale viia.


Vaimupuu missioon

Soovime tuua intellektipuudega inimesed kodust välja, anda neile võimalusi väljendada oma loovust ja rõõmu ning saada innustavaid mõtteid.

Hea tuju on tervise alus, terve inimene aga on väärtus kogu ühiskonnale.

Seisame ligipääsetavate lahenduste poolt.

Ligipääsetavus teeb erivajadustega inimeste elu lihtsamaks, kõikide teiste elu aga palju mugavamaks!

Ligipääsetavus tähendab mugavust kõigile!

Vaata ka: EPIKoja videod ligipääsetavusest (link)