annetus e1597837524337ANNETUS:
MTÜ Vaimupuu on alates 2013. aastast kantud tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirja, see tähendab, et meid toetades saad annetuselt tulumaksu tagasi.

Kirjuta toimetusele

cropped Vaimupuu fav2Toeta meid

TOETA AJAKIRJA VAIMUPUU VÄLJAANDMIST!

Vaimupuu missioon on soodustada nende inimeste iseseisvat toimetulekut, kes vajavad oma kogukonnas toetust. Jagame infot (peamiselt internetis), korraldame üritusi, konkursse ja koolitusi. Seda kõike oleme saanud teha vaid tänu meie toetajatele! Aitäh!
Ettevõtmiste õnnestumiseks teeb meie meeskond palju vabatahtlikku lisatööd, kaasates Vaimupuu tegemistesse ka oma pereliikmeid. Siiski on kulutusi, mida kondiauru ja ajutööga kompenseerida ei saa – näiteks ajakirja Vaimupuu ilmumine trükisena.
Reeglina ei toeta meie suurim rahastaja – Sotsiaalministeerium – trükiste väljaandmist, seega sõltub ajakirja Vaimupuu ilmumine paberkandjal ainult meie toetajate, eriti Papyrus AS heldusest. Paberkandjal ilmuv neljavärvitrükis ajakiri Vaimupuu on vajalik eelkõige neile, kel puudub internetis lugemise võimalus, samuti neile, kes eelistavad „päris“ ajakirja. Ajakiri on tellijaile tasuta.

Et ükski Vaimupuu number ei jääks ilmumata, loodame tulevikku vaatavate ettevõtete suuremeelsusele ja kogukondliku mõtteviisiga inimestele nagu Sina!

Juhul, kui soovid Vaimupuule tehtud annetusi oma füüsilise isiku tuludeklaratsioonis näidata, palume annetuse teha pangaülekandega.

Toetus kanna arveldusarvele:
MTÜ Vaimupuu
EE507700771005051024 (LHV)
EE052200221071675492 (SWED)
Selgitus: Ajakirja Vaimupuu toetuseks

MTÜ Vaimupuu on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Info annetuste maksustamise kohta Maksu- ja Tolliameti kodulehel.