annetus e1597837524337ANNETUS:
MTÜ Vaimupuu on alates 2013. aastast
tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirjas.
See tähendab, et meid toetades saad annetuselt tulumaksu tagasi.

Kirjuta toimetusele

cropped Vaimupuu fav2Toeta meid

TOETA VAIMUPUUD!

Vaimupuu missioon on muuta maailm intellektipuudega inimestele ligipääsetavamaks. See tähendab: arusaadavamaks. Kaasamine on võimalik vaid siis, kui kaasatav kõigest aru saab. Jagame infot (peamiselt internetis), korraldame üritusi, konkursse ja koolitusi intellektipuudega inimestele. Seda kõike oleme saanud teha vaid tänu meie toetajatele! Aitäh!

8 aastat saime iga-aastast toetust Sotsiaalministeeriumilt. Sellest rahast maksime side- ja transpordikulud, saime tasustada peatoimetaja ja kaastöötajate panuseid. Koroonapaanika ja poliitilise olukorra tõttu ei ole meil enam kindlat rahastajat, juba ammu ei ilmu enam Vaimupuu ajakiri. Meie peamiseks sissetulekuallikaks on tekstide toimetamine lihtsasse keelde, mida teeme meeskonnatööna, kaasates erivajadustega inimeste organisatsioone, kes tekste testivad ja tagasisidet annavad. Jõudumööda püüame elus hoida oma fotokonkurssi ja jagada infot lihtsas keeles. Ettevõtmiste õnnestumiseks teeb meie meeskond palju vabatahtlikku lisatööd, kaasates Vaimupuu tegemistesse ka oma pereliikmeid. Siiski on kulutusi, mida kondiauru ja ajutööga kompenseerida ei saa. Et Vaimupuu ikka tegutseda saaks, loodame tulevikku vaatavate ettevõtete suuremeelsusele ja kogukondliku mõtteviisiga inimestele nagu Sina!

Juhul, kui soovid Vaimupuule tehtud annetusi oma füüsilise isiku tuludeklaratsioonis näidata, palume annetuse teha pangaülekandega.

Toetus kanna arveldusarvele:
MTÜ Vaimupuu
EE507700771005051024 (LHV)
Selgitus: Vaimupuu tegevuse toetuseks

MTÜ Vaimupuu on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Info annetuste maksustamise kohta Maksu- ja Tolliameti kodulehel.