Ohvri-abi

Jaga:

1 Ohveriabi 1

LIHNE KEEL logo 55

OHVER

Ohver on see, kes mingi sündmuse tõttu kannatab.

hilflos Frau

Sellised sündmused on näiteks:

 • kuritegu
 • halb kohtlemine

ohver – kannatanu
kuri-tegu – teisele inimesele tahtlikult kahju tegemine
halb kohtlemine – ebaõiglus, kus keegi kannatab

Ohver ei ole süüdi, teda ei tohi süüdistada.

Ohvriks sattumine tekitab inimeses väga erinevaid tundeid.

Ohver võib tunda, et ta on ise süüdi.

Ohver võib tunda end kurvana, vihasena ja üksikuna.schlagen cKassing

Need tunded on tugevad ja neist võib olla raske lahti saada.

Sellepärast küsi abi ohvri-abi telefonilt Mobiil 116 006.

 

KURI-TEGU JA VÄGI-VALD

Kuri-tegu võib juhtuda üks kord,
aga võib toimuda ka mitu korda
või pikka aega järjest.Streit cKassing

Kuritegu on seadusega keelatud tegu, näiteks vägivald.

vägi-vald – haiget tegemine ja alandamine,
et saada kasu või näidata oma võimu

Vägivalla 4 liiki

Vägivalda on 4 liiki:img

 • füüsiline
 • seksuaalne
 • emotsionaalne
 • materiaalne

1. Füüsiline vägivald on otsene haiget tegemine.

Näiteks:

 • peksmineGewalt gegen Frau cKassing
 • löömine
 • näpistamine
 • juustest sikutamine
 • lämmatamine
 • tõukamine ja togimine
 • pigistamine, liiga kõvasti kallistamine
 • mõne eseme või relva kasutamine haiget tegemiseks

2. Seksuaalne vägivald on haiget tegemine seksi pärast.

schuldig fuehlen Frau cKassing

Näiteks:

 • vägistamine
 • seksima sundimine
 • vägivaldne seks
 • seksuaalne ahistamine

seksuaalne ahistamine – ebameeldivad puudutused ja kohatud naljad,
ka alasti fotode küsimine.


Pane tähele!

Sul on õigus oma keha üle ise otsustada.

Sa ei pea seksima, kui sa ei taha!


Sa ei pea ennast teiste nähes riidest lahti võtma, kui sa ei taha!

Keegi ei tohi sind selleks sundida. Selline sundimine on kuritegu.

3. Emotsionaalne vägivald on sõnadega haiget

Sexueller Uebergriff Gruppe cKassing 1

 tegemine.

Näiteks:

 • solvamine
 • kiusamine
 • mõnitamine
 • ähvardamine, hirmutamine
 • jälitamine
 • pidevalt helistamine või sõnumite saatmine, kui seda ei taheta

4. Majanduslik vägivald on varaline kaotus.

Näiteks:

 • raha või asjade ära võtmine
 • valetamine ja meelitamine, et raha või asju endale saada
 • raha mitte maksmine, kui peab maksma
  näiteks: elatisraha, töötasu
 • oma raha teenimise ja tööle mineku keelamine või takistamine

OHVRI-ABI

Ohvri-abi on mõeldud ohvrite abistamiseks.

Ohvri-abi töötajad on saanud erilise koolituse,
et nad saaksid ohvritele vajalikku abi pakkuda.Assistentin Computer 2 cKassing

Ohver saab siin rääkida oma murest,
talle pakutakse tuge ja antakse nõu.

Kui vaja, suunatakse ohver psühholoogi juurde.

psühholoogia– teadus, mis tegeleb hingeliste ja vaimsete muredega
psühholoog– inimene, kes on õppinud psühholoogiat
ja aitab neid, kellel on hingelised või vaimsed mured

Ohvril aidatakse suhelda ameti-asutustega.

Ohver võib taotleda kuriteo-ohvri hüvitist.

hüvitis – kahju-tasu, valu-raha
kuriteo-ohvri hüvitis – raha, mida makstakse ohvrile, et kuri-tegu heaks teha

Ohvri-abisse helistades ei pea sa ütlema oma nime, kui ei taha.

Ohvri-abist saab abi küsida kõikides suuremates Eesti linnades.

Veebis:export https://www.palunabi.ee/ohvriabi https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi-huvitis/ohvriabi-ja-lepitusteenus#Ohvriabi


3 1

OHVRI-ABI KRIISI-TELEFON

Ohvri-abi kriisi-telefonile saad helistada,
kui oled kogenud midagi hirmsat
ja soovid, et keegi sind ära kuulaks
ja sulle nõu annaks.

Kriisitelefoni nõustajad kuulavad sinu mure ära.

Nad annavad nõu ja soovitusi,
juhendavad sind, kuidas peaksid edasi tegutsema.

Kui vaja, aidatakse otsida abi ka mujalt.

kriis– raske olukord, eluohtlik seisund
kriisi-telefon – telefoni number, kuhu saab helistada, kui on kriis
nõustaja – inimene, kes on õppinud teistele nõu andma

Helista ohvri-abi kriisi-telefonile, kui

 • oled langenud kuriteo ohvriks
 • oled elanud üle õnnetuse
 • sind on jäetud hooletusse või koheldud halvasti
 • sinu kallal on tarvitatud füüsilist, vaimset, seksuaalset või majanduslikku vägivalda
 • oled kaotanud kuriteo või õnnetuse järel lähedase
 • su lähedane või tuttav kannatab halva kohtlemise või vägivalla all
  või temaga on juhtunud õnnetus
 • soovid nõu, kuidas abi-vajajat tema raskustes toetadaimg

Helista telefonil Mobiil 116 006!

Välismaalt helistades vali number Mobiil +372 614 7393.

Mõlemale numbrile helistamine on tasuta.

Veebis:
export
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi-ennetustoo/116-006-ohvriabi-kriisitelefon

Oma murest saab rääkida eesti, vene või inglise keeles.

Võid helistada ükskõik millal – nii öösel kui päeval, laupäeval ja pühapäeval.

Kui sa ei soovi või ei saa helistada, võta ühendust internetis:
export
www.palunabi.ee

Vestluse aken on all paremas nurgas. Kirjuta oma murest sinna.

Kui sa ei taha oma nime öelda, ei pea sa seda tegema.

Kui sinu või kellegi teise elu on ohus,
helista politseisse telefonil Mobiil 112!

Abi küsimine ei näita nõrkust, vaid tugevust:
sul on julgust, et olukorda paremaks muuta!

tagasi