Inim-kaubandus

Jaga:

3 Inimkaubandus 1

loe lahemalt ikoon

Inim-kaubandus on see,Artboard 1@3x
kui inimesi koheldakse halvasti,

et nende tööst eba-seaduslikku kasu saada.

Inim-kaubandus on kuri-tegu.

Inim-kaubanduse ohvrid kogevad sageli ka vägivalda.

kuri-tegu – teisele inimesele tahtlikult kahju tegemine
halb kohtlemine – ebaõiglus, kus keegi kannatab
vägi-vald – haiget tegemine ja alandamine,
et saada kasu või näidata oma võimu

Inim-kaubanduse ohver on see,
keda sunnitakse raha pärast tegema midagi, mida ta ei taha.

Näiteks:

 • raske või ebameeldiv tööimg
  väga halbades tingimustes

  ja väga väikese palga eest
 • selline töö, milles pole varem kokku lepitud
  (näiteks: tasuta kodu-abiliseks olemine, prostitutsioon)
 • töö, mille eest makstakse vähem raha kui lubatud
  või ei maksta üldse
 • töö, mis on tegelikult kuritegu:
  kerjamine, varastamine, prostitutsioon
 • inimeselt võetakse vabadus:
  ta võib käia vaid tööl,

  ta ei tohi kellegagi suhelda

ohver – see, kes mingi sündmuse tõttu kannatab
prostitutsioon – seksimine raha või asjade saamise pärast
kupeldamine – prostitutsioonile sundimine, seksi vahendamine

Prostitutsioon on kuritegu.

Kupeldamine on veel suurem kuritegu.

Inim-kaubitsejad on kurjategijad,
kes teenivad raha

inimesi eba-seaduslikult teise riiki viies
või neid tööle sundides.img

Inimesed võivad sattuda inim-kaubanduse ohvriks,
kui nad tahavad minna välis-maale,
et elada paremat elu kui oma kodu-maal.

Nad maksavad kurjategijatele palju raha,
et alustada uues kohas uut elu.

Kurjategijad petavad neid:
näiteks küsivad raha juurde

või võtavad ära nende asjad ja dokumendid.

Lõpuks on inimesed, kes tahtsid hästi elada,
üksi ja ilma rahata võõral maal,kus neid keegi ei oota.

Nad on inim-kaubanduse ohvrid.

Beraterin cKassing

Paljud pagulased ja on inim-kaubanduse ohvrid.

kurjategija – see, kes rikub seadust, et ise kasu saada;
kes ei hooli teistest inimestest ja põhjustab neile kannatusi
sõja-põgenik – see, kes on sunnitud oma kodumaalt lahkuma, kuna seal käib sõda
pagulane – see, kes on sunnitud oma kodumaalt lahkuma,
mitte ainult sõja pärast:
näiteks ka vaesuse või taga-kiusamise pärastInimkaubandus on ka:

abiellumine raha eest võõra välis-maalasega
selleks, et välis-maalane saaks meie riigis elamis-loa.

Pane tähele! Iga eba-meeldiv töö ei ole inim-kaubandus!

Inimkaubandus EI OLE:

 • Sinu töö, mille kohta on sul leping
  ja kus saad tööle vastavat tasu.

Näiteks: kui käid tööl, peab sul olema töö-leping või töö-võtu-leping,
kus on kirjas sinu töö-ülesanded ja töö-tasu.

 • Vajalikud tööd kodus, koolis, tööl või päevakeskuses.

Näiteks: koristamine, prügi välja viimine, nõude pesemine
ja teised maja-pidamis-tööd.

 • Hügieen, enda eest hoolitsemine.

Näiteks: enda pesemine, oma riiete pesemine.

KAS SINA OLED INIMKAUBANDUSE OHVER?

Kui sind sunnitakse tegema midagi, mida sa ei taha
ja sundimisega käib kaasas
imgvähemalt 1 järgmine tegevus:

 • ähvardamine
 • hirmutamine
 • mõnitamine
 • jõu kasutamine, vägivald, haiget tegemine
 • meelitamine, valetamine
 • raha pakkuminesexueller Uebergriff 6 cKassing 1
 • sinu haavatava olukorra ära kasutamine
  või sinu pealt kasu saamine
 • sinu vabaduse piiramine

– siis võid olla inimkaubanduse ohver.

haavatav olukord – kui inimene on millegi poolest teistest nõrgem,
teda on lihtsam haavata ja ära kasutada

img

Teistest haavatavamad on:

 • puuetega inimesed
 • raskelt haiged inimesed
 • vähese haridusega inimesed
 • imgväga vaesed inimesed
 • välis-maalased, kes ei oska meie keelt
 • geid, lesbid ja teised seksuaal-vähemused

Kui oled inim-kaubanduse ohver või tunnistaja

Helista inim-kaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise telefonil:
Mobiil
660 7320
tööpäevadel kell 8:30–17:00.

Helista ohvri-abi telefonil Mobiil116 006
Võid helistada ükskõik millal– nii öösel või kui päeval, laupäeval ja pühapäeval.

Sulle vastatakse igal ajal.

Inim-kaubanduse ohvritele pakutakse järgmist abi:

img

 • turvaline öömaja, varju-paik
 • söök
 • arsti-abi
 • materiaalne abi (riided, hügieeni-tarbed)
 • psühholoogi abi
 • tõlgi abi, kui seda on vaja
 • muu abi, mida on vaja ohvri taastumiseks

ohver– see, kes mingi sündmuse tõttu kannatab
varju-paik – turvaline koht lühi-ajaliseks elamiseks,
kus ohver saab abi, nõu ja ööbida

Kui arvad, et sina ise või mõni sinu lähedaneBerater cKassing
võib olla inim-kaubanduse ohver,
küsi abi ohvri-abist!

Helista ohvri-abi telefonil Mobiil 116 006!
Nõu küsimine veebis: export https://www.palunabi.ee/inimkaubandus-0

kriis – raske olukord, ohtlik seisund
kriisi-telefon – telefon, kuhu saab helistada, kui on kriis

Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõuandeliin: Mobiil 660 7320
tööpäevadel kell 8:30–17:00

Kõikidele telefonidele võid helistada ükskõik millal:
öösel või päeval, laupäeval ja pühapäeval.

Abi küsimine ei näita nõrkust, vaid tugevust:
sul on julgust, et olukorda paremaks muuta!

tagasi