Foto Ursula von der Leyen 49468709252

Ursula Gertrud von der Leyen
Saksamaa poliitik
Euroopa Komisjoni president
Sündinud 8. oktoobril 1958
Abielus, 7 last.

Screenshot 2020 12 10 at 10.38.17 1

Ursula von der Leyen,
Euroopa Komisjoni president,
pidas puuetega inimestele kõne
Euroopa puuetega inimeste päeval,
1. detsembril 2020.

Kõigepealt tervitas president kõik
Euroopa puuetega inimeste päeva puhul.

Screenshot 2020 12 10 at 10.38.27 1

Ta ütles, et on oma elus ja töös
kohanud palju hämmastavaid inimesi.

Üks sellistest on dr Karl-Heinz Miederer,
kes jäi 10-aastaselt ratastooli.

Screenshot 2020 12 10 at 10.38.39

Dr Miederer aitab
intellektipuudega inimestel
igapäevaselt hakkama saada.

Dr Miederer ütles presidendile,
et intellektipuudega inimestel
on õigus olla ühiskonna osa,
nagu teistel inimestelgi.

Screenshot 2020 12 10 at 10.38.51

Dr Miederer teab, et
intellektipuudega inimestel
pole lihtne tööd leida.

Kõigil intellektipuudega inimestel on õigus tööle.

Töökoht peab sobima inimese erivajadustega.

Screenshot 2020 12 10 at 10.39.01 1

Kahjuks on töö leidmisel palju takistusi.

Euroopa Komisjoni president ütles,
et me peame
kõiki intellektipuudega inimesi
rohkem kuulama.

Screenshot 2020 12 10 at 10.39.11

Koroona-viiruse tõttu
on olnud raske aasta.

Ka intellektipuudega inimestel
on olnud raske eriolukorras
tervishoiu-teenuseid saada.

Screenshot 2020 12 10 at 10.39.21

Euroopa Komisjon annab igal aastal välja
Ligipääsetava Linna auhinna (Access City Award).

See antakse linnale, kus on kõige rohkem tehtud selleks,
et intellektipuudega inimestel oleks lihtne linnas ringi liikuda.

Screenshot 2020 12 10 at 10.39.48

10 aastat tagasi allkirjastasid
kõik Euroopa riigid
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni
puuetega inimeste õiguste konventsiooni.

Screenshot 2020 12 10 at 10.39.58

Järgmisel aastal esitleb Euroopa Komisjon 
uut dokumenti – Euroopa puuetega inimeste strateegiat.

See on tegevuskava, 
mille järgi on kõigil võrdsed võimalused oma asju teha.

Ligipääsetav linn 2021
Access City Award

EaE AJlX0AANrdK

Access City Award

 

Euroopa Komisjon annab igal aastal välja

Ligipääsetava Linna auhinna.

Ligipääsetava Linna auhind antakse linnale,
kel on tahet, võimekust ja soovi pingutada selleks,

et muuta linn kõigile ligipääsetavaks.
Põhiõigused peavad olema tagatud kõigile linnas.

Kõik linnaelanikud
– olenemata vanusest, liikuvusest või võimekusest –

peavad saama kasutada võrdselt

linnaruumi ja kõiki linna teenuseid.
Auhinnatud linn kannab austavat tiitlit
terve järgmise aasta.

Auhinnale saavad kandideerida
kõik Euroopa Liidu linnad,

kus on üle 50 000 elaniku.
Möödunud aastal märgiti ära
ka Tartu linna püüdlused.


1. detsembril toimus veebis tseremoonia,
kus kuulutati välja Access Award 2021 võitja:

Rootsi linn Jönköping!

Vaata ka Access City Award 2021!