1

President von der Leyeni kõne Euroopa puuetega inimeste päeval

Ursula Gertrud von der Leyen
Saksamaa poliitik
Euroopa Komisjoni president
Sündinud 8. oktoobril 1958
Abielus, 7 last.

Ursula von der Leyen,
Euroopa Komisjoni president,
pidas puuetega inimestele kõne
Euroopa puuetega inimeste päeval,
1. detsembril 2020.

Kõigepealt tervitas president kõik
Euroopa puuetega inimeste päeva puhul.

Ta ütles, et on oma elus ja töös
kohanud palju hämmastavaid inimesi.

Üks sellistest on dr Karl-Heinz Miederer,
kes jäi 10-aastaselt ratastooli.

Dr Miederer aitab
intellektipuudega inimestel
igapäevaselt hakkama saada.

Dr Miederer ütles presidendile,
et intellektipuudega inimestel
on õigus olla ühiskonna osa,
nagu teistel inimestelgi.

Dr Miederer teab, et
intellektipuudega inimestel
pole lihtne tööd leida.

Kõigil intellektipuudega inimestel on õigus tööle.

Töökoht peab sobima inimese erivajadustega.

Kahjuks on töö leidmisel palju takistusi.

Euroopa Komisjoni president ütles,
et me peame
kõiki intellektipuudega inimesi
rohkem kuulama.

Koroona-viiruse tõttu
on olnud raske aasta.

Ka intellektipuudega inimestel
on olnud raske eriolukorras
tervishoiu-teenuseid saada.

Euroopa Komisjon annab igal aastal välja
Ligipääsetava Linna auhinna (Access City Award).

See antakse linnale, kus on kõige rohkem tehtud selleks,
et intellektipuudega inimestel oleks lihtne linnas ringi liikuda.

10 aastat tagasi allkirjastasid
kõik Euroopa riigid
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni
puuetega inimeste õiguste konventsiooni.

Järgmisel aastal esitleb Euroopa Komisjon 
uut dokumenti – Euroopa puuetega inimeste strateegiat.

See on tegevuskava, 
mille järgi on kõigil võrdsed võimalused oma asju teha.

Ligipääsetav linn 2021
Access City Award

Access City Award

 

Euroopa Komisjon annab igal aastal välja

Ligipääsetava Linna auhinna.

Ligipääsetava Linna auhind antakse linnale,
kel on tahet, võimekust ja soovi pingutada selleks,

et muuta linn kõigile ligipääsetavaks.
Põhiõigused peavad olema tagatud kõigile linnas.

Kõik linnaelanikud
– olenemata vanusest, liikuvusest või võimekusest –

peavad saama kasutada võrdselt

linnaruumi ja kõiki linna teenuseid.
Auhinnatud linn kannab austavat tiitlit
terve järgmise aasta.

Auhinnale saavad kandideerida
kõik Euroopa Liidu linnad,

kus on üle 50 000 elaniku.
Möödunud aastal märgiti ära
ka Tartu linna püüdlused.


1. detsembril toimus veebis tseremoonia,
kus kuulutati välja Access Award 2021 võitja:

Rootsi linn Jönköping!

Vaata ka Access City Award 2021!