1. OHVER

Ohver on see, kes mingi sündmuse tõttu kannatab.
ohver – kannatanu
Sellised sündmused on näiteks:
• kuritegu
• halb kohtlemine

kuri-tegu – teisele inimesele tahtlikult kahju tegemine
halb kohtlemine – ebaõiglus, kus keegi kannatab

Ohver ei ole süüdi, teda ei tohi süüdistada.
Ohvriks sattumine tekitab inimeses väga erinevaid tundeid.
Ohver võib tunda, et ta on ise süüdi.
Ohver võib tunda end kurvana, vihasena ja üksikuna.
Need tunded on tugevad ja neist võib olla raske lahti saada.
Sellepärast küsi abi ohvri-abi telefonilt 116 006.

2. KURI-TEGU JA VÄGI-VALD

Kuri-tegu võib juhtuda üks kord,
aga võib toimuda ka mitu korda
või pikka aega järjest.

Kuritegu on seadusega keelatud tegu, näiteks vägivald.

vägi-vald – haiget tegemine ja alandamine,
et saada kasu või näidata oma võimu

Vägivalla 4 liiki

Vägivalda on 4 liiki:

 • füüsiline
 • seksuaalne
 • emotsionaalne
 • materiaalne
 1. Füüsiline vägivald on otsene haiget tegemine.

Näiteks:

 • peksmine
 • löömine
 • näpistamine
 • juustest sikutamine
 • lämmatamine
 • tõukamine ja togimine
 • pigistamine, liiga kõvasti kallistamine
 • mõne eseme või relva kasutamine haiget tegemiseks
 1. Seksuaalne vägivald on haiget tegemine seksi pärast.

Näiteks:

 • vägistamine
 • seksima sundimine
 • vägivaldne seks
 • seksuaalne ahistamine

seksuaalne ahistamine – ebameeldivad puudutused ja kohatud naljad,
ka alasti fotode küsimine.

 

Pane tähele! Sul on õigus oma keha üle ise otsustada.

Sa ei pea seksima, kui sa ei taha!

Sa ei pea ennast teiste nähes riidest lahti võtma, kui sa ei taha!

Keegi ei tohi sind selleks sundida. Selline sundimine on kuritegu.

 1. Emotsionaalne vägivald on sõnadega haiget tegemine.

Näiteks:

 • solvamine
 • kiusamine
 • mõnitamine
 • ähvardamine, hirmutamine
 • jälitamine
 • pidevalt helistamine või sõnumite saatmine, kui seda ei taheta

Majanduslik vägivald on varaline kaotus.

Näiteks:

 • raha või asjade ära võtmine
 • valetamine ja meelitamine, et raha või asju endale saada
 • raha mitte maksmine, kui peab maksma
  näiteks: elatisraha, töötasu
 • oma raha teenimise ja tööle mineku keelamine või takistamine

3. OHVRI-ABI

Ohvri-abi on mõeldud ohvrite abistamiseks.

Ohvri-abi töötajad on saanud erilise koolituse,
et nad saaksid ohvritele vajalikku abi pakkuda.

Ohver saab siin rääkida oma murest,
talle pakutakse tuge ja antakse nõu.

Kui vaja, suunatakse ohver psühholoogi juurde.

psühholoogia – teadus, mis tegeleb hingeliste ja vaimsete muredega

psühholoog – inimene, kes on õppinud psühholoogiat
ja aitab neid, kellel on hingelised või vaimsed mured

Ohvril aidatakse suhelda ameti-asutustega.

Ohver võib taotleda kuriteo-ohvri hüvitist.

hüvitis – kahju-tasu, valu-raha
kuriteo-ohvri hüvitis – raha, mida makstakse ohvrile, et kuri-tegu heaks teha

Ohvri-abisse helistades ei pea sa ütlema oma nime, kui ei taha.

Ohvri-abist saab abi küsida kõikides suuremates Eesti linnades.

Veebis:

https://www.palunabi.ee/ohvriabi
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi-huvitis/ohvriabi-ja-lepitusteenus#Ohvriabi

4. OHVRI-ABI

Ohvri-abi on mõeldud ohvrite abistamiseks.

Ohvri-abi töötajad on saanud erilise koolituse,
et nad saaksid ohvritele vajalikku abi pakkuda.

Ohver saab siin rääkida oma murest,
talle pakutakse tuge ja antakse nõu.

Kui vaja, suunatakse ohver psühholoogi juurde.

psühholoogia – teadus, mis tegeleb hingeliste ja vaimsete muredega

psühholoog – inimene, kes on õppinud psühholoogiat
ja aitab neid, kellel on hingelised või vaimsed mured

Ohvril aidatakse suhelda ameti-asutustega.

Ohver võib taotleda kuriteo-ohvri hüvitist.

hüvitis – kahju-tasu, valu-raha
kuriteo-ohvri hüvitis – raha, mida makstakse ohvrile, et kuri-tegu heaks teha

Ohvri-abisse helistades ei pea sa ütlema oma nime, kui ei taha.

Ohvri-abist saab abi küsida kõikides suuremates Eesti linnades.

Veebis:

https://www.palunabi.ee/ohvriabi
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi-huvitis/ohvriabi-ja-lepitusteenus#Ohvriabi