1

Mis on lihtne keel?

Foto: Kristina Tamm

Intellektipuudega inimeste jaoks on tähtis, et info oleks lihtsas keeles.

On oluline, et nad saaksid:

  • õppida uusi asju
  • osaleda ühiskonnas
  • teada oma õigusi ja seista nende eest
  • teha ise oma valikuid

On olemas reeglid, kuidas teksti loetavamaks teha.
Reeglid on sarnased paljudes keeltes.

Inclusion Europe koostas need reeglid koos teiste organisatsioonidega.

See pilt teksti juures näitab, et tekst on kergesti loetav.

Seda pilti nimetatakse ka lihtsa keele logoks.
Logo on Inclusion Europe’i oma.
Igaüks saab seda logo kasutada, kui ta järgib reegleid.

Vaimupuu on Euroopa lihtsa keele logo kasutanud alates 2012. aastast.

Püüame kirjutada kõik oma tekstid selge keele reegleid järgides,
keerukama sisuga tekstide
puhul esitame lihtsas keeles sisukokkuvõtted.

Täiendavad õppematerjalid

Kergesti loetavad täiendavad materjalid aitavad intellektipuudega inimesi koolitada ja kaasata neid kirjutamisprotsessi.

Õppematerjali koostasid Inclusion Europe ja Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit.

ELUKESTVA ÕPPE MEESKONNA KOOLITAMINE

Ideed õpetajate koolitamiseks, et muuta nende teave lihtsasti loetavaks ja arusaadavaks.

ÄRGE KIRJUTAGE MEIE JAOKS ILMA MEIETA

Ideed selle kohta, kuidas kaasata vaimse mahajäämusega inimesi lihtsasti loetava teabe koostamisse ja kontrollimisse.

ÕPETAMINE VÕIB OLLA LIHTNE

Nõuanded õpetajatele ja koolitajatele selle kohta, kuidas muuta koolituskursused juurdepääsetavamaks.

LIHTSASTI LOETAVUSE KONTROLLNIMEKIRI

Kontrollige nimekirja abil, kas teie tekst on lihtsasti loetav ja arusaadav.