1

Mis on lihtne keel?

Jaga:

Mis on lihtne keel?

Lihtne keel on keele-kasutus,
millest saab aru kerge intellektipuudega inimene.

Lihtsas keeles tekst on tavaliselt
pikema teksti kokku-võte,
kus on kirjas kõige olulisem info.

Lihtsa keele logo näitab,
et tekst on lihtsas keeles.


Kellele on vaja lihtsat keelt?

Lihtne keel on mõeldud inimestele,
kellel on raskusi lugemisega
.

Näiteks:

  • intellektipuudega inimesed
  • vähe koolis käinud inimesed
  • teismelised
  • eakad
  • välismaalased, kes õpivad kohalikku keelt
  • tavalised inimesed, kes tahavad infot kiiresti kätte saada


Kus kasutatakse lihtsat keelt?

  • eluliselt oluline info
  • tähtsamad päeva-sündmused
  • erivajadustega inimeste ajakirjad ja veebilehed


Lihtne keel on ligipääsetavuse osa.

Ligipääsetavust hinnatakse 4 puude liigi järgi:

liikumispuue
(kaldteed, liftid, sobiv pinnakate)

kuulmispuue
(subtiitrid, nähtavad viidad)

nägemispuue
(kirjeldustõlge, punktkiri)

intellektipuue
(lihtne keel)

Vaata ka: Vaimupuu lihtsa keele esitlus

Voldikud lihtsa keele kohta,
mille autorid on Inclusion Europe ja Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit:


Kuidas kaasata vaimse mahajäämusega inimesi
lihtsas keeles teabe koostamisse ja kontrollimisse.

Nõuanded õpetajatele ja koolitajatele,
kuidas muuta oma koolitused ja kursused ligipääsetavamaks.

Kuidas kaasata vaimse mahajäämusega inimesi
lihtsas keeles teabe koostamisse ja kontrollimisse.