INIM-KAUBANDUS

Inim-kaubandus on see, kui inimesi koheldakse halvasti,
et nende tööst eba-seaduslikku kasu saada.

Inim-kaubandus on kuri-tegu.

Inim-kaubanduse ohvrid kogevad sageli ka vägivalda.

 

kuri-tegu – teisele inimesele tahtlikult kahju tegemine

halb kohtlemine – ebaõiglus, kus keegi kannatab

vägi-vald – haiget tegemine ja alandamine,
et saada kasu või näidata oma võimu

Inim-kaubanduse ohver on see,
keda sunnitakse raha pärast tegema midagi, mida ta ei taha.

Näiteks:

 • raske või ebameeldiv töö
  väga halbades tingimustes
  ja väga väikese palga eest
 • selline töö, milles pole varem kokku lepitud
  (näiteks: tasuta kodu-abiliseks olemine, prostitutsioon)
 • töö, mille eest makstakse vähem raha kui lubatud
  või ei maksta üldse
 • töö, mis on tegelikult kuritegu:
  kerjamine, varastamine, prostitutsioon
 • inimeselt võetakse vabadus:
  ta võib käia vaid tööl,
  ta ei tohi kellegagi suhelda

ohver – see, kes mingi sündmuse tõttu kannatab

prostitutsioon – seksimine raha või asjade saamise pärast

kupeldamine – prostitutsioonile sundimine, seksi vahendamine

Prostitutsioon on kuritegu.

Kupeldamine on veel suurem kuritegu.

Inim-kaubitsejad on kurjategijad, kes teenivad raha
inimesi eba-seaduslikult teise riiki viies
või neid tööle sundides.

Inimesed võivad sattuda inim-kaubanduse ohvriks,
kui nad tahavad minna välis-maale,
et elada paremat elu kui oma kodu-maal.

Nad maksavad kurjategijatele palju raha,
et alustada uues kohas uut elu.

Kurjategijad petavad neid, näiteks küsivad raha juurde
või võtavad ära nende asjad ja dokumendid.

Lõpuks on inimesed, kes tahtsid hästi elada,
üksi ja ilma rahata võõral maal,
kus neid keegi ei oota.

Nad on inim-kaubanduse ohvrid.

Paljud pagulased ja sõja-põgenikud
on inim-kaubanduse ohvrid.

kurjategija – see, kes rikub seadust, et ise kasu saada;
kes ei hooli teistest inimestest ja põhjustab neile kannatusi

sõja-põgenik – see, kes on sunnitud oma kodumaalt lahkuma,
kuna seal käib sõda

pagulane – see, kes on sunnitud oma kodumaalt lahkuma,
mitte ainult sõja pärast:
näiteks ka vaesuse või taga-kiusamise pärast

Inimkaubandus on ka:

abiellumine raha eest võõra välis-maalasega
selleks, et välis-maalane saaks meie riigis elamis-loa.

Pane tähele! Iga eba-meeldiv töö ei ole inim-kaubandus!

Inimkaubandus EI OLE:

 • Sinu töö, mille kohta on sul leping
  ja kus saad tööle vastavat tasu.

Näiteks: kui käid tööl, peab sul olema töö-leping või töö-võtu-leping,
kus on kirjas sinu töö-ülesanded ja töö-tasu.

 • Vajalikud tööd kodus, koolis, tööl või päevakeskuses.

Näiteks: koristamine, prügi välja viimine, nõude pesemine
ja teised maja-pidamis-tööd.

 • Hügieen, enda eest hoolitsemine.

Näiteks: enda pesemine, oma riiete pesemine.

KAS SINA OLED INIMKAUBANDUSE OHVER?

Kui sind sunnitakse tegema midagi, mida sa ei taha
ja sundimisega käib kaasas
vähemalt 1 järgmine tegevus:

 • ähvardamine
 • hirmutamine
 • mõnitamine
 • jõu kasutamine, vägivald, haiget tegemine
 • meelitamine, valetamine
 • raha pakkumine
 • sinu haavatava olukorra ära kasutamine / pealt kasu saamine
 • sinu vabaduse piiramine

– siis võid olla inimkaubanduse ohver.

haavatav olukord – kui inimene on millegi poolest teistest nõrgem,
teda on lihtsam haavata ja ära kasutada

Teistest haavatavamad on:

 • puuetega inimesed
 • raskelt haiged inimesed
 • vähese haridusega inimesed
 • väga vaesed inimesed
 • välis-maalased, kes ei oska meie keelt
 • geid, lesbid ja teised seksuaal-vähemused

Helista inim-kaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise telefonil: 660 7320
tööpäevadel kell 8:30–17:00.

Helista ohvri-abi telefonil 116 006
Võid helistada ükskõik millal – öösel või päeval, laupäeval ja pühapäeval.

Sulle vastatakse igal ajal.

 

Inim-kaubanduse ohvritele pakutakse järgmist abi:

 • turvaline öömaja, varju-paik
 • söök
 • arsti-abi
 • materiaalne abi (riided, hügieeni-tarbed)
 • psühholoogi abi
 • tõlgi abi, kui seda on vaja
 • muu abi, mida on vaja ohvri taastumiseks

 

ohver – see, kes mingi sündmuse tõttu kannatab

varju-paik – turvaline koht lühi-ajaliseks elamiseks,
kus ohver saab abi, nõu ja puhata

Kui arvad, et sina ise või mõni sinu lähedane
võib olla inim-kaubanduse ohver,
küsi abi ohvri-abist!

Helista ohvri-abi telefonil 116 006!
Nõu küsimine veebis:

https://www.palunabi.ee/inimkaubandus-0

 

kriis – raske olukord, ohtlik seisund

kriisi-telefon – telefon, kuhu saab helistada, kui on kriis

Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõuandeliin: 660 7320
tööpäevadel kell 8:30–17:00

Kõikidele telefonidele võid helistada ükskõik millal:
öösel või päeval, laupäeval ja pühapäeval.

Abi küsimine ei näita nõrkust, vaid tugevust:
sul on julgust, et olukorda paremaks muuta!