11 Best Foldable Cane Seat of 2020 4

Foto: erakogu

Valitsus otsustas eraldada reservist 107 740 eurot hoolekandeasutuste toetamiseks, et kompenseerida SA-le Alutaguse Hoolekeskus, Rapla Hooldekeskusele, AS-le Lõuna-Eesti Hooldekeskus Kanepi Kodu, SA Jõhvi Hooldekeskus ja AS Viru Haigla (Tabasalu Pihlakodu) täiendav tööjõukulu seoses hoolekandeasutustes tuvastatud koroonaviirus SARS-CoV-2 juhtumitega.

LIHNE KEEL logo 55

„Hoolekandeasutuste toetamine aitab leevendada suurenenud tööjõukulusid nendes hooldekodudes, kus on tuvastatud koroonaviiruse kandjaid,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Hooldekodudes, kus on nakatunud kliente ja töötajaid, on vaja ülal pidada eraldi osakondi, näiteks lähikontaktsete osakonda, aga ka nakatunute osakonda, mis eeldab täiendava tööjõu kaasamist.“ Samuti on ministri sõnul paljudel juhtudel hooldekodudes nakatunud koroonaviirusesse ka töötajad, mis tähendab, et neile tuleb otsida asendajaid. „Oluline on ennetada ja vältida töötajate puudust, et hooldekodude elanike heaolu ning tervis oleks parimal viisil hoitud.“

Hoolekandeasutusi toetatakse täiendavate tööjõukulude katmisel, mis kaetakse tegelike kulude alusel. Iga asutuse kohta teeb valitsus eraldi raha eraldamise otsuse. Sotsiaalministeerium koostöös sotsiaalkindlustusameti ja hoolekandeasutustega valmistavad ette taotluse ja riskihaldusplaani, mis esitatakse valitsusele.

KOKKUVÕTE

Hoolekandeasutuste toetamine aitab leevendada suurenenud 
tööjõukulusid nendes hooldekodudes, kus on tuvastatud 
koroonaviiruse kandjaid,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.