DSC3599 1 1024x683 1 800x534 1

Meediakoolitus Tugiliisus.

11. ja 18. augustil toimus MTÜ EIT Tugiliisu ruumides meediakoolitus intellektipuudega inimestele. See on esimene kord, kui MTÜ Vaimupuu korraldas meediakoolituse vaid Tallinna klientidele.
Osaleb 15 inimest, projekti rahastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

LIHNE KEEL logo 55

„Meediat, ükskõik, missugusel kujul, tarbivad igapäevaselt kõik täiskasvanud, sõltumata puudest,“ selgitas Vaimupuu peatoimetaja Janek Muru, miks on meediakoolitus vajalik ning erivajadustega inimeste organisatsioonide seas populaarne. Vaimupuu meediakoolitusel räägitakse meedia ajaloost, rollidest ja liikidest läbi ajaloo ning praegu, selgitatakse meedia toimemehhanisme ja põhjuseid, õpetatakse käituma internetis ja sotsiaalmeedias. Palju kasutatakse näitlikku pildimaterjali ja tehakse praktilisi ülesandeid.

Tänavu peatati Sotsiaalministeeriumis koroonakriisi tõttu kõik projektitaotluste voorud, seepärast ei jõua Vaimupuu meediakoolitus sel sügisel nii paljudeni, nagu varem plaanitud. Vaimupuul on hea meel, et Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet oli nõus toetama EIT Tugiliisu klientidele korraldatavat koolitust.

Vastavalt nõuetele, mida on vaja järgida koroonaviiruse ohu tõttu, on vähendatud koolitusel osalejate arvu, samuti on piiratud ühekorraga samas ruumis viibimise aega. Osalejad on teadlikud kõikidest tervishoiunõuetest, väiksemategi haigusnähtude puhul koolitusest osa võtta ei lubata.

„Pole halba ilma heata – koroonakriis andis meile palju näitlikku õppematerjali, kuidas eri aegadel koroonaviirusega seonduvat meedias kajastati ning mida sellest õppida,“ tutvustas Janek Muru uusi tuuli meediakoolituse teemades.

Meediakoolitusi on korraldanud Vaimupuu alates aastast 2017. Seni on toimunud koolitused Viljandimaa Singeli, Rapla Hooldekeskuse Vahtra Tugikeskuse, Kõrgessaare Puuetega Noorte Klubi, Hiiu Valla Sotsiaalkeskuse ja Maarja Küla klientidele ning Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli õpilastele, möödunud aasta Vaimupuu Suvekooli raames viidi läbi mini-meediakoolitus erinevate organisatsioonide klientidele. Koolituse autor ja läbiviija on kirjanikuna tuntud Kerttu Rakke, kes on Vaimupuu tegemistega seotud olnud selle algusest peale.

MTÜ Vaimupuu on infokanal intellektipuudega inimestele ja nende lähedastele. Sõltuvalt sponsorite lahkusest ilmub ajakiri paberkandjal 2-4 korda aastas, pidevalt jagatakse infot Facebooki keskkonnas, septembril valmib uuenenud ja paremini ligipääsetav koduleht www.vaimupuu.ee.

MTÜ Vaimupuu korraldab ka üritusi ja koolitusi intellektipuude ja/või psüühikahäirega inimestele ning lööb kaasa teiste erivajadustega inimeste organisatsioonide ettevõtmistes. Vaimupuu suurim projekt on iga-aastane fotokonkurss, kuhu laekub tavaliselt tuhatkond fotot. Parimad fotod pääsevad Vaimupuu kalendrisse ja rändnäitusele.
Tänavu toimub konkurss juba 9. korda ning teemaks on „Minu lemmik“.

EIT Tugiliisu osutab Tallinna täiskasvanud intellektipuude ja psüühikahäiretega inimestele erihoolekande teenuseid, et kliendid saaksid elada võimalikult iseseisvat elu avatud ühiskonnas.

KOKKUVÕTE

Vaimupuu teeb koolitusi intellektipuudega inimestele.
Koroona-kriisi tõttu on paljud koolitused ära jäänud.
Meedia-koolitus õpetab uudiseid lugema ja sotsiaal-meedias käituma.
Meediat kasutavad kõik.