EE Methodology images 1 1

Need reeglid sobivad kõigile,
kes soovivad oma tekste paremini loetavaks teha!


Enne toimetamist mõtle hoolega:

 • Kellele see tekst on mõeldud?
 • Kui oluline on see tekst intellektipuudega inimestele?
  Kas see on neile eluliselt vajalik?
 • Mida peab inimene pärast selle teksti lugemist
  • teadma?
  • tegema?
  • teha oskama või teha tahtma?


Tee nii:

 • Loe algne tekst hoolikalt läbi.
 • Vali sealt kõige olulisem info.
 • Kasuta lihtsaid sõnu ja lihtlauseid.
 • Ära kirjuta liiga pikalt.
 • Arvud kirjuta numbritega.
 • Eelista eesti sõnu ja kõigile tuttavat sõnavara.
 • Kui on sõnu, millest on raske aru saada,
  lisa sõnaseletus.


Ära kasuta:

 • poolitusi
 • lühendeid
 • võõrsõnu
 • kantseliitlikke väljendeid
 • kabinetis sündinud uudis-sõnu
  (välja arvatud juhul, kui jutt on sellest uudis-asjast)
 • tühja juttu
 • mõtte-kordusi
 • ilukirjanduslikku, kunstipärast ja iroonilist väljendust


Pea meeles:

Lugemis-raskustega inimestel on raskusi lugemisega.

Nad ei armasta lugeda pikki tekste –
olgu need pealegi lihtsas keeles.

Kordamine on tarkuse ema – aga ainult suuliselt!

Liiga „pudiks“ tehtud tekst on info-müra.


Lihtsas keeles teksti kujundamine:

Kasuta levinumaid ja lihtsamaid fonte.

Liigenda lauseid:
uus mõte uuel real.

Oluline mõte tõsta esile poolpaksu kirjaga.

Kasuta ühtset stiili ja sobivat tooni.

Pea meeles!

Kui lihtsamaks toimetatud teksti ei ole testinud intellektipuudega inimesed,
siis ei tohi kasutada lihtsa keele logo!

Vaata ka: Vaimupuu lihtsa keele esitlus