euro0

Foto: Adobe Stock

TänavuLIHNE KEEL logo 55 esimese 9 kuu jooksul on toimetulekutoetusi
välja makstud peaaegu 21 000 perekonnale.

Eelmise aastaga võrreldes on lisandunud 12 165 perekonda.

Toimetulekutoetuse saajate arv on kasvanud 61%.

2022. aasta esimese 9 kuu jooksul rahuldati 75 564 taotlust,
toetusi maksti 27 miljoni euro eest.

Võrdluseks:
2021. aasta esimese 9 kuu jooksul rahuldati 46 848 taotlust,
toetusi maksti 12,4 miljoni euro eest.


2022. aasta 3. kvartalis – juulist septembrini – rahuldati 27 599 taotlust,
toetusi maksti 10,8 miljonit euro eest.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ütles:

Riik peab aitama inimesi,
kes hindade tõusu tõttu on raskustesse sattunud.

Tänavu saavad lisatoetust kõik eakad ja lapsed.

Toetus on ühekordne ja jõuab inimesteni novembrikuus.

Toimetuleku piir:

Üksi elav inimene või 1. täiskasvanud pereliige: 200 eurot kuus
2. täiskasvanud pereliige: 160 eurot kuus
Järgmised täiskasvanud pereliikmed (igaüks): 160 eurot kuus
Alaealine pereliige: 240 eurot kuus

Kui inimese ühe kuu sissetulek jääb alla selle piiri,
võib esitada taotluse toimetulekutoetuse saamiseks.

Koos toimetulekutoetusega saab taotleda üürikulude hüvitamist.

Alates 1. juulist saab taotleda ka kodulaenu tagasimaksete hüvitamist.

Üürikulude ja kodulaenu maksete hüvitamiseks tuleb esitada:

 1. Avaldus selle valla, linna või linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnale,
  kus sa elad.
  (Sissekirjutuse aadress ei ole oluline.)
 1. Eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument:
  üürileping või tõend, et oled eluruumi omanik.
 • Eluruumi kulude arved.
  Näiteks: üür, elekter, gaas või teised arved,
  mida pead maksma eluruumi kasutamise eest.
 1. Selles eluruumis elavate pereliikmete sissetulekuid tõendavad dokumendid.

Need dokumendid tuleb esitada hiljemalt jooksva kuu viimaseks tööpäevaks.

See tähendab: selle kuu viimaseks tööpäevaks,
missuguse kuu kulude hüvitamist soovitakse.

Näide:

Praegu on november 2022,
oktoobri viimane tööpäev on 30. november.

Kui soovid oktoobri üürikulude hüvitamist,
vii oma avaldus, oktoobrikuus saadud arved ja teised dokumendid
sotsiaalhoolekande osakonda hiljemalt novembriks.

Seda kuud, mis parajasti kestab, nimetatakse „jooksev kuu“.