Tallinna Invakomisjon pani paika 2021. aasta plaanid

Ester Öpik: „Koroonakriis on olnud empaatia ja ligimese-armastuse õppetund.“
Foto: Hendrik Osula

18. märtsil toimus Tallinna Invakomisjoni istung, kus arutleti puuetega lapsi kasvatavate perede toimetuleku ja Tallinna ligipääsetavuse teemade üle. Samuti pandi paika 2021. aasta plaanid.

loe lahemalt ikoon

Tallinna puuetega laste perede olukorra arutelus osalesid külalistena Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht ja MTÜ Grupi Tugi kogemusnõustaja Rutt Aho.

Teise teemana arutati Tallinna Ligipääsetavuse Fondi tegevusi. Ligipääsetavuse Fondi abiga on võimalik parandada erinevate avalikus kasutuses olevate hoonete ligipääsetavust Tallinnas. Paigaldatud on näiteks nägemispuudega inimestele mõeldud juhtliiste, kohandatud on vetsusid, kaldteid, silmusvõimendeid kuulmispuudega inimestele ja käsipuid, lisatud on invaparkimiskohtade tähistusi.

Viimase teemana tegeleti 2021. aasta tööplaani paika panemisega järgmisteks koosolekuteks. Kokku lepiti, et teemadeks võetakse näiteks Tallinna kodulehe ligipääsetavus, sotsiaaltranspordi korraldus, ühistranspordi ligipääsetavus ja liikumine linnaruumis.

Tallinna Invakomisjoni eesmärk on aidata korraldada Tallinna tegevusi puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomisel.

Invakomisjon on ka Tallinnas tegutsevate puuetega inimeste organisatsioonide ja linnavalitsuse koostöö võimalus.

Komisjonis arutatakse palju teemadel, nagu ligipääsetavus, erinevad sotsiaalteenused ja –toetused, ühistranspordi kasutamine ja liikumisvõimalused.

Komisjoni ülesanneteks on ka avalikkuse teavitamine ja teadlikkuse suurendamine puuetega inimestest, nende õigustest, võimekusest ja panusest.

KOKKUVÕTE

Märtsis sai kokku Tallinna Inva-komisjon.

Arutati, kuidas saavad hakkama puuetega lapsi kasvatavad pered.

Uuriti ka Tallinna Ligi-pääsetavuse Fondi tegemisi.

Fondi aitab parandada Tallinna avalike hoonete ligi-pääsetavust.

Samuti pandi paika komisjoni 2021. aasta plaanid.