Jaga:
image_print
Kirjuta toimetusele
video calljpg

Foto: Pixabay

15. aprillil kohtumisel andsid kohalikud omavalitsused videosilla kaudu ülevaate sotsiaalvaldkonna hetkeseisust ning tegevustest seoses COVID-19 kriisiga. Seekordses arutelus keskenduti Ida-Virumaa piirkonna vajadustele ja juba ette võetud tegevustele kriisiga toimetulekul.

Ida-Virumaa kohalikud omavalitsused jätkavad oluliste sotsiaalteenuste pakkumisega, näiteks saavad inimesed endiselt vajadusel pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole toidu ja ravimite kätte saamiseks. Paljudes Ida-Virumaa omavalitsustes töötavad kriisitelefonid, kust saab ööpäevaringselt nõu küsida. Omavalitsuste esindajad tõdesid, et tehakse palju tööd viiruse leviku tõkestamiseks hoolekandeasutustes ning senised pingutused on enamikest hooldekodudest viiruse eemal hoidnud.

Sotsiaalministeerium andis kohtumisel ülevaate kriisijuhtimise korraldusest, peamistest tegevustest ning kitsaskohtadest. „Kohalikud omavalitsused teevad jõupingutusi ja jätkavad ka kriisiolukorras sotsiaalteenuste pakkumist, et tagada inimestele vajalik abi,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Sotsiaalsüsteem peab olema valmis inimesi abistama veel pikalt ning seetõttu tuleb ühises koostöös hoolitseda selle eest, et sotsiaalkaitse olulisus ja ka rahastus eriolukorra lõppedes ei väheneks. Augustis avame ministeeriumis ka EL struktuurivahendite taotlusvooru kohalikele omavalitsusele, mille eesmärk on toetada sotsiaalteenuste osutamist kriisist väljumisel.“ Kokku on planeeritud taotlusvoorude eelarveks 5 miljonit eurot.

Rait Kuuse sõnul on kohalikel omavalitsustel meie sotsiaalsüsteemis täita eesliini roll, et pakkuda inimestele erinevate raskuste korral abi ja anda neile vajadusel ka nõu oma elu korraldamiseks kriisiajal. Vastutus hakkama saamise eest lasub eelkõige inimesel endal, kuid kohaliku omavalitsuse poole abi saamiseks pöördumist ei pea häbenema, pigem soovib ministeerium julgustada oma raskustest teada andma ning omavalitsuse sotsiaaltöötajatega lahendusi otsima. Prioriteetsed teemad on esmavajaliku materiaalse abi tagamine, lähedaste hoolduskoormuse vähendamine ja töötamise soodustamine, et parandada inimeste iseseisvat toimetulekut.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei rõhutas, et piirkonniti selgema pildi saamiseks keskenduti tänasel koosolekul hetkeseisule Ida-Virumaa kohalikes omavalitsustes ja tegevustele nii seoses COVID-19 päevakajaliste küsimustega kui ka kriisist väljumise teemadega. Lisaks juhtis Jan Trei tähelepanu, et Vabariigi Valitsus on välja töötanud riigieelarve lisaeelarve seaduseelnõus kohalikele omavalitsustele mõeldud kriisiabipaketi, mille abil on võimalik rahastada ka eriolukorras tehtud kulutusi sotsiaalkaitsele ning mis on kindlasti kriisiajal kohalikele omavalitsustele leevenduseks. „Koosolekul arutasime ka ESF meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ KOV teenuste avatud taotlusvoorude määruse temaatikat ning edastasime liidu ja kohalike omavalitsuste ettepanekud, et kriisi ajal saaksid omavalitsused võimalikult kiire ligipääsu ka Euroopa struktuurimeetme rahadele, mis aitavad kaasa sotsiaalkaitseteenuste pakkumisele,“ lisas Trei.

Kohtumisel osalesid kõik Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste esindajad, samuti mitmed teised omavalitsused, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning sotsiaalministeeriumi esindajad. Eesti Linnade ja Valdade Liit ja sotsiaalministeerium plaanivad sarnaste seminaride jätkumist regulaarselt.

Eriolukorda puudutavatele küsimustele leiab vastused eriolukorra veebilehelt https://www.kriis.ee/et