Sotsiaaltransport

Sotsiaaltransport 1

LIHNE KEEL logo 55

Sotsiaaltranspordi-teenust saavad kasutada:

  • erivajadusega inimesed
  • kes on Tallinnasse sisse kirjutatud
  • kes vajavad liikumiseks abivahendit või abi

Sotsiaaltransport aitab liikuda inimesel,
kes ei saa kasutada enda autot või ühistransporti.

Sotsiaaltranspordi-teenuse abil saab käia tööl,
koolis ja teha igapäevaseid toiminguid.

Tallinnas on 3 sotsiaaltranspordi-teenust:

  • liini-veoteenus, mida saab kasutada korrapärasteks sõitudeks
  • juhu-veoteenus, mida saab kasutada üksikuteks sõitudeks
  • takso-veoteenus, mis on mõeldud isiklikeks sõitudeks

Liini-veoteenuse ja juhu-veoteenuse kasutajal ei pea olema puue määratud.

Teenuse taotlemine

Pöördu selle linnaosa valitsusse,
kus sa Tallinnas elad.

Sotsiaaltöötajate andmed leiad SIIT.

Sotsiaaltöötaja aitab leida sobiva teenuse.

Sotsiaaltranspordi-teenuse kasutamiseks on vaja kehtivat otsust.

Alates 2022. aastast tehakse sotsiaaltranspordi-teenuse otsus kuni 3 aastaks.


Varem tehtud otsused kehtivad lõpuni.

Sotsiaaltöötajaga võib leppida kokku:

• kohtumise aja tema kontoris
• või kodukülastuse

Kodukülastuse ajal saab sotsiaaltöötaja:

• esitada taotluse
• hinnata abivajadust
• nõustada
• osutada abi

Sotsiaaltranspordi tellimiseks võib:

• esitada taotluse iseteeninduses
• või saata digitaalselt allkirjastatud taotluse sotsiaaltöötaja meilile
• või helistada sotsiaaltöötajale

Kui inimene on eestkostel või alaealine,
siis saab tema eest taotluse esitada eestkostja või lapsevanem.pilt 1

Taotlemine iseteeninduses

Esita sõidusoovidega taotlus iseteeninduses.

Taotluse esitamiseks tuleb iseteenindusse sisse logida.

Kui tahad tellida sõitu:

Logi sisse

Ekraanitommis 1 VP

Vali “Minu andmed”
siis vali “Teenuste andmed”
ja siis vali “Vaata aktiivseid teenuseid ja esita sõidusoov”

Ekraanitommis 2a VP

Kirjaliku taotluse esitamine

Kirjaliku taotluse võid saata digitaalselt allkirjastatuna sotsiaaltöötaja meilile.

Taotluse võid esitada ette antud vormil või selle ise kirjutada.

Taotlusesse tuleb panna kirja põhjus, miks on teenust vaja.

Taotluse esitamine kohapeal

Lepi kokku kohtumine oma linnaosa sotsiaaltöötajaga.

Sotsiaaltöötajate andmed ja taotluse vormi leiad siit lehekülje lõpust.

tagasi