Jaga:
image_print
Kirjuta toimetusele
Pixabay Kasino 2

Foto: Pixabay


Sotsiaalministeerium teavitas aprilli alguses koostööpartnereid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seatud piirangutega kaasnevatest riskidest, mis mõjutavad oluliselt hasartmängumaksu laekumist ja seeläbi ka sellest rahastatavaid tegevusi. Ministeerium on alustanud partneritega läbirääkimisi, et leida antud olukorras kõigile parim lahendus.

„Hasartmängumaksu laekumise vähenemine seab kahtlemata ministeeriumile suure surve kokkulepitud projektide rahastamiseks. Meie eesmärk on koostöös partneritega leida võimalus jätkata kokku lepitud tegevustega ning vajadusel teha koos ka teatud kohtades uued otsused, kui näiteks kokkulepitu elluviimine rakendatud piirangute tõttu võimatuks osutub,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Oleme kõikidel partneritel palunud üle vaadata sellesse aastasse planeeritud tegevused ja uuesti üle hinnata, milliseid tegevusi on eriolukorda silmas pidades mõistlik ellu viia ning kas midagi on võimalik ka edasi lükata.“

Esialgne prognoos näeb hasartmängumaksu laekumistes suuremat langust kevadel. „2020. aasta II kvartali maksed toimusid aprillis vastavalt kokkulepitud maksegraafikule ja töötame selle nimel, et kriisiaja negatiivsed mõjud maandada,“ ütles asekantsler Kuuse. „Seega on meile oluline otsustada, kuidas edasi minna, pidada partneritega avatult läbirääkimisi ja anda adekvaatset infot olukorrast. Sealjuures kaalume kõiki võimalusi, kuidas tagada partneritele vajalike tegevuste elluviimiseks jätkusuutlik rahastus.”

Praegu on peatatud hasartmängumaksust rahastatavate väikeprojektide taotlusvoorud, mille elluviimine eriolukorra piirangute tingimustes oleks keeruline. Veebruaris oli hasartmängumaksu laekumine kolmandiku võrra madalam, suurem langus ootab ees seoses eriolukorra ajal kehtinud piirangutega.

Hasartmängumaksu laekumise kaudu rahastatakse sotsiaalministeeriumi, kultuuriministeeriumi, rahandusministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi valdkondade projekte.

LISAINFO:

Viimase kolme kuu statistika alusel jaotub hasartmängumaksu laekumine järgmiselt:

Hasartmängumaks
Hasartmängumaks mänguautomaadilt (lisa 1) 34%
Hasartmängumaks ringmängult (lisa 5) 1%
Hasartmängumaks totolt (lisa 6) 4%
Hasartmängumaks loteriilt (lisa 7) 45%
Hasartmängumaks mängulaualt (lisa 2) 5%
Hasartmängumaks õnnemänguturniirilt (lisa 4) 1%
Hasartmängumaks õnne- ja
osavusmängult kaughasartmänguna (lisa 3)
10%
Hasartmängumaks osavusmängult (lisa 8) 0%
Hasartmängumaks kaubanduslikult loteriilt (lisa 9) 0%

Allikas: Maksu- ja Tolliamet