loe lahemalt ikoon

Alus: Sotsiaalministeeriumi pressiteade 12.10.2023

https://www.sm.ee/uudised/riik-huvitab-hambaravi-senisest-suuremas-mahus

Järgmisel aastal saavad kõik inimesed,
kellel on ravikindlustus,

oma hammaste raviks rohkem raha.

Seda raha nimetakse: hambaravi-hüvitis.

Seda raha ei saa inimene endale,

selle eest tasutakse osa hambaravi arvest.

Tervise-minister Riina Sikkut ütles,
et hammaste tervishoid on väga tähtis


ja hambaarstile tuleks minna
ka kontrolliks,
mitte ainult viimases hädas
.

Kuidas hambaravi-hüvitist kasutada?

Hambaravi-hüvitis on mõeldud kasutamiseks 1 aasta jooksul.

Uuest aastast võivad eakad hambaravi-hüvitist kasutada proteesi-hüvitise lisana.

See tähendab: hambaravi-hüvitisest võib tasuda nüüd ka hamba-proteeside arveid.

Hambaravi-hüvitise tõstmiseks kulub Tervisekassal kokku 14,4 miljonit eurot.

 

2023. aastal

2024. aastal

ise tuleb tasuda

Täiskasvanud inimesed

40 eurot

60 eurot

vähemalt 50%

Toimetulekutoetuse saajad,
töötud, eakad, rasedad ja teised


85 eurot


105 eurot


vähemalt 15%

 

Näide 1:

Hüvitis 60 eurot aastas, tasuda 50%

Hambaarst parandab inimese hammast,
arve on
80 eurot.

Inimene tasub 50%: 40 eurot
(80 : 2 = 40)

Hüvitisest tasutakse 50%: 40 eurot

Pärast arve tasumist jääb inimesele hüvitiseks 20 eurot.
(60 – 40 = 20)

Seda saab ta kasutada järgmise hambaravi arve tasumiseks,
kui läheb hambaarsti juurde samal aastal.

Näide 2:

Hüvitis 105 eurot aastas, tasuda 15%

Hambaarst parandab inimese hammast,

arve on
80 eurot.

Inimene tasub ainult 15%: 12 eurot
(80 x 15 : 100 = 12)

Hüvitisest tasutakse 85%: 68 eurot

Pärast arve tasumist jääb inimesele hüvitiseks 37 eurot.
(105 – 68 = 37)

Seda saab ta kasutada järgmise hambaravi arve tasumiseks,
kui läheb hambaarsti juurde samal aastal.

Vaata ka: Mis on protsent?

Hüvitist või hüvitise jääki ei saa järgmisele aastale üle kanda.

Kui inimene ei kasuta hüvitist aasta jooksul ära,
siis jääbki see lihtsalt kasutamata.

Uuel aastal on uus hüvitis ja uus arvestamine.