Jaga:
Ohviri pilt

Foto: SHUTTERSTOCK

loe lahemalt ikoon

Intellektipuude ja psüühikahäiretega inimeste huvides tegutsev MTÜ Vaimupuu alustas 2021. aasta lõpul Avatud Eesti Fondi kaudu ja Aktiivsete Kodanike Fondi rahastusel projekti „Puuetega inimeste kaasamine sotsiaalteenuste lihtsasse keelde tõlkimise abil“, et suurendada ligipääsetavust ning intellektipuude ja lugemisraskustega inimeste kaasatust ühiskonda. Projekti eesmärk oli oluliste informatiivsete tekstide tõlkimine rahvusvaheliselt tunnustatud lihtsasse keelde. Ligipääsetavus tähendab ju muuhulgas, et ka igasugune info oleks inimestele kättesaadav ja mõistetav. Ilma selleta võivad inimesed jääda infosulgu ega saa ühiskonnaelus osaleda.

Projekti raames tegi MTÜ Vaimupuu koostööd Sotsiaalkindlustusametiga ja ühe osana projektist toimetati lihtsasse keelde ohvriabi puudutav infomaterjal. Ohvriabi tekstide avalikustamine oli kavas aprillis, kui jõustus uus ohvriabi seadus, ent erinevatel põhjustel jõudsid tekstid Vaimupuu veebi alles täna, 8. juunil 2023.

Vaimupuu oma töös kasutanud alates 2012. aastast rahvusvaheliselt tunnustatud lihtsa keele („easy-to-read“) reegleid – kui tekst pole piisavalt lihtne, lisatakse sellele lihtsas keeles kokkuvõte. Lihtsas keeles tekst ei ole täiesti võrdne originaaliga, see räägib vaid põhilisest ning võimalikult lihtsate sõnadega. Lihtsa keele reeglid on kehtestanud Inclusion Europe, intellektipuudega inimeste organisatsioone ühendav mittetulundusühing, mille liikmete hulka on peagi au kuuluda ka MTÜ Vaimupuul.

Vaimupuu on viimastel aastatel toimetanud lihtsasse keelde mitmeid olulisi tekste – valimisinfo (valimised.ee), Ukraina sõda (kriis.ee), lisaks palju olulisi uudiseid Sotsiaalministeeriumilt, mida oleme täiendanud uudiste lugemiseks vajaliku lisainfoga („Mis on protsent?“ jt). Tallinna Meremuuseumi Lennusadamas on 7. jaanuarini avatud kaks näitust – „Veneetsia – merede kuninganna“ ja „Viikingid enne viikingeid“, mille lihtsas keeles tekstid on samuti Vaimupuu meeskonna töö.

Lihtsa keele üheks reegliks on kohustus lihtsustatud teksti enne avaldamist sihtgrupi seas testida. Vaimupuul on selleks võimekus olemas – aastatega on kujunenud välja võrgustik organisatsioonidest, kus aktiivsed tegevusjuhendajad ja nende kliendid on valmis tekstide kohta tagasisidet andma. Ohvriabi tekste testiti järgmistes organisatsioonides: eesti keele testimisel osalesid SA Maarja Küla, EIT Tugiliisu ja Rapla Hooldekeskuse Tugikeskus Vahtra, vene keelt testis Sillamäe Kodu (AS Hoolekandeteenused).

Ohvriabi teema oli testijate jaoks huvitav ja informatiivne, tegevusjuhendajate sõnul õppisid kliendid testimise käigus palju iseenda eest seismise ja üksteisesse suhtumise kohta.

Rahvusvaheliste lihtsa keele reeglite järgi toimetatud tekst on varustatud lihtsa keele logoga, kus sinisel taustal on kujutatud rõõmus nägu, avatud raamat ja püsti tõstetud pöial.

Lihtsas keeles tekstid ei ole mõeldud ainult intellektipuudega inimestele,“ ütleb Vaimupuu peatoimetaja Janek Muru. „Neid saavad lugeda kõik, kel lugemisega raskusi – lapsed, vanemaealised, teise emakeelega inimesed ja isegi täiesti tavalised tänapäeva inimesed, kes on kärsitud ja kellel on kogu aeg kiire.“

Praegu on ohvriabi teenust tutvustavad lihtsas keeles tekstid Vaimupuu veebis (vaimupuu.ee), peagi on need leitavad ka Sotsiaalkindlustuse, Sotsiaalministeeriumi ja teiste ametiasutuste veebilehtedel.

MTÜ Vaimupuu tegemistega saab end kursis hoida veebilehel www.vaimupuu.ee ja Facebooki keskkonnas.

KOKKUVÕTE

Ohvri-abi kohta saab nüüd lugeda lihtsas keeles.

Vaimupuu meeskond toimetas ohvri-abi tekstid lihtsamaks,
et kõik saaksid neist aru.

Natuke kirjutasime ka ise juurde,
et tähtis jutt oleks aru-saadavam.

Nüüd saab igaüks lugeda:

  • kes on ohver?
  • kas ka sina võid olla ohver?
  • kuidas ohvreid aidata?
  • mis on vägivald?
  • kuidas pärast tüli leppida?

Tekste aitasid testida:

  • SA Maarja Küla
  • EIT Tugiliisu
  • Rapla Hooldekeskuse Tugikeskus Vahtra
  • Sillamäe Kodu (AS Hoolekandeteenused)