Jaga:

Lihtsa keele logo ja reeglid

Lihtsa keele reeglid ja lihtsa keele logo
on välja töötanud
Inclusion Europe.

Logo aitab lihtsas keeles infot paremini leida.

Kõige tähtsam lihtsa keele reegel:
lihtsas keeles teksti peavad testima
vähemalt 2 kerge intellektipuudega inimest.

Kui teksti ei ole testitud,
ei tohi lihtsa keele logo kasutada.

Lihtsas keeles tekst on meeskonnatöö.

Lihtsas keeles teksti ei saa teha 1 inimene üksinda.

Lihtsas keeles tekstil on alati mitu autorit:

 • algse teksti autor
 • toimetaja
 • keele-toimetaja
 • testijad
 • tagasi-side vahendaja
 • spetsialistid-konsultandid (vajadusel)


Kuidas kirjutada lihtsas keeles?

 • Kirjuta ainult olulisest.
 • Kasuta kõigile tuttavaid sõnu ja lihtlauseid.
 • Arvud kirjuta numbritega.
 • Ära kasuta lühendeid, võõrsõnu ega poolitusi.
 • Liigenda teksti:
  uus mõte uuel real.
 • Keerulistele sõnadele lisa sõnaseletus.


Vaata ka: Vaimupuu lihtsa keele esitlus