Jaga:
image_print

Kati Kiiver, Käo Põhikooli eripedagoog, selgitab, mis on pildikeel ja kuidas pildikeeles suhelda.

Pildikeel aitab inimesi, kes ei saa suhelda kõne abil. Spetsiaalsed pildid (piktogrammid) märgivad erinevaid inimesi, soove, meeleolusid, tegevusi ja tegevuspaiku.

Kui näed kedagi, kel on kaasas oma suhtlusraamat või pildid ja sa soovid temaga suhelda, siis suhtlegi temaga nende samade piltide kaudu, mis tal juba kaasas on või joonista ise lihtsad pildid. Kohtle teda nii, nagu sa soovid, et sind koheldaks. Ole sõbralik, proovi oma jutt teha kuidagi visuaalseks, kujundlikuks, nähtavaks.

21. oktoobril viis Käo Tugikeskuse eripedagoogilise töö juht Kati Kiiver läbi e-tunni pealkirjaga
“Kuidas suhelda pildikeeles”.Tegemist on Tagasi Kooli algatusega, kus koostöös Sotsiaalministeeriumi jt partneritega korraldatakse kampaaniat “Eriline on tavaline”. Selle kampaania raames viiakse 18.- 22. otoobril 1.- 12. klassideni 5 e-tundi Youtube’i otseülekandena vaimse tervise teemadel.
E-külalistundide eesmärk on aidata tavanoortel mõista erisusi ja anda neile oskusi, kudias erisuste puhul käituda.
Jagame Kati Kiiveri e-tundi “Kuidas suhelda pildikeeles”: