281550

Käo Tugikeskusel valmis hiljuti animeeritud video, mis tutvustab pildikeeles nende tegevusi ja väärtusi kõigile huvilistele, aga ennekõike võimalikele uutele töötajatele. Videoklipp valmis koostöös Joonmeedia OÜga, sellele andis hääle armastatud näitleja Priit Võigemast.

Käo Tugikeskus on juba 25. aastat Tallinna linna hallatav asutus raske- või sügava intellektipuudega lastele ning täiskasvanutele. Teenuseid osutatakse kolmes keskuses üle Tallinna.

Tugikeskuse meeskonna südameasjaks on luua kõigi teenusekasutajate vajadusi arvestav aktiivset tegutsemist võimaldav keskkond. Üheks eesmärgiks on luua ka atraktiivne ja kaasaegne töökeskkond meeskonna jaoks, sest nii saab jätkuda ka kvaliteetne töö.

Tutvustusvideo on varustatud nii venekeelsete kui inglisekeelsete subtiitritega.

Vaata Käo Tugikeskuse tegevust tutvustavat videoklippi