• Pärnu kodu
  • Tallinna kodu

Jaanuari lõpus andsid Põlva ja Valga vallavalitsused AS Hoolekandeteenustele ehitusõiguse, et luua majad piirkonna psüühilise erivajadusega inimestele. Plaani järgi valmivad hooned järgmise aasta esimeses pooles. 

LIHNE KEEL logo 55

AS Hoolekandeteenused teenuste direktor Liina Lanno sõnul on Lõuna-Eestis puudus kaasaegsetest teenusekohtadest, kus psüühilise erivajadusega inimesed saavad elada võimalikult tavalist elu. „Meie kui teenuseosutaja eesmärk on aidata psüühilise erivajadusega inimestel üles leida enda tugevused, et ta näeks ennast taas väärtusliku kogukonna liikme ja inimesena.
Suures hooldekodus ei ole inimestel läinud vaja paljusid oskusi – söögi valmistamine, pesu pesemine, ruumide koristamine ja isegi endaga seotud otsuste vastu võtmine.
Samuti pole olnud piisavalt võimalusi asuda tööle või õppima.
Kogu vastutus inimese elu eest ja otsustamine on jäänud asutusele.“

„Näeme, et see vastutus ja oskused tuleb inimesele tagasi anda. Seda aitavad saavutada väikesed kodud kogukondades ja sisuline tugi, mida seal pakume. Haigusega kaasnevad küll piirangud, millega peab arvestama, kuid abivajaja ei peaks olema inimese põhiroll,“ lisas Lanno.

AS Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd: „Nii Valgas kui Põlvas toetavad kohalikud omavalitsused erivajadustega inimeste kogukonnas elamist. Arvestades, kui palju elanikke on Tartu linnas ja selle ümber, siis oleks vaja sellesse piirkonda veel mitu maja ehitada. Loodan, et Tartu Kase tänava detailplaneering liigub sama kiiresti ja saame sealsetele inimestele ehitada uue kodu järgmise aasta jooksul.“

Erivajadustega inimestele loodavates uutes elamutes on neli korterit. Igas korteris elab kuus inimest, kellele on ööpäevaringselt toeks tegevusjuhendajad. Igal inimesel on oma magamistuba ning ühine on köök-elutuba ning tualettruumid. Uute kodude elukorraldus on võimalikult tavapärase pereelu sarnane.

Koos ehitushangete läbi viimisega on majade keskmine ehitusaeg üks aasta.

Taust

Alates 2010. aastast on AS Hoolekandeteenused töötanud selle nimel, et sulgeda suured psüühiliste erivajadustega inimeste erihooldekodud ja nende asemele rajada inimväärsete elamistingimustega väikesed ning hubased kodud. Selliseid kodusid rajatakse hajusalt üle Eesti, et iga inimene saaks elada endale ja oma lähedastele sobivas paigas.

Tänaseks on üle Eesti sulgetud juba üheksa suurt ühiselamu tüüpi asutust, kolm ootavad veel oma järge. Kaasaegsed elamistingimused on saanud juba enam kui 1300 inimest,
uusi tingimusi ootab veel veidi üle 300 kliendi.

Uue maja ülalpidamiskulud katavad selle elanikud ja neile osutatava erihoolekandeteenuse eest tasub riik. Maja ehitatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ja riigi toetusel.

KOKKUVÕTE

Vanade suurte hoolde-kodude asemele
ehitatakse uusi maju,
kus kliendid saavad elada
nagu tavalises kodus.
1 aasta pärast on sellised majad ka Põlvas ja Valgas.
Seal hakkavad elama psüühika-häirega kliendid
kogukonnas elamise teenusel.