2020. aastal kohandati 550 kodu 1

Kohandati 550 kodu

Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK), sotsiaalministeeriumi ja kohalike omavalitsuse koostööl rahastati 2020. aastal 550 puudega inimese kodu kohandamist, mis võimaldab neil kodus iseseisvamalt toime tulla. Alates 2018. aastast on toetatud 9,1 miljoni euroga 2300 inimese kodu kohandamist.

loe lahemalt ikoon

RTK ja sotsiaalministeeriumi hallatud toetusmeetmest said raha taotleda kohalikud omavalitsused,
kes korraldavad puuetega inimeste kodude ümberehitamist.
Toetuse andmise eesmärk on võimaldada puuetega inimestele paremad võimalused elamiseks, õppimiseks ja töötamiseks.

„Meie jaoks on oluline, et erivajadusega inimesed saaksid elada väärikalt ja võimalikult paljudes tegevustes iseseisvalt toime tulla,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.
„Kodu kohandamine annab puuetega inimestele võimaluse igapäevatoimingutes vähem sõltuda teistest inimestest ning käia tööl või omandada haridust, sest tänu ligipääsetavuse parandamisele pääsevad nad kodust välja. Seetõttu pean väga oluliseks ka uuel perioodil EL rahastuse raames selle tegevuse jätkamist.“

Riigi Tugiteenuste Keskuse sotsiaalse taristu, finantsinstrumentide ja haldusvõimekuse arendamise talituse juhataja Marek Atoneni sõnul sai toetuse abil parandada inimeste liikumist ning hügieeni- ja köögitoiminguid. „Kõige rohkem tehakse tualettruumide kohandamist ning liikuvust parandamist kohandusi – kaldteede rajamist, ukseavade kohandamist, platvormtõstukite paigaldamist,“ rääkis Atonen, kuidas toetust on kasutatud.

puuetega inimeste kodu kohandamine kodukas 1

ENNE                                                                                                                                               PÄRAST

Tartu sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on linn meetme toel kohandanud üle 130 kodu. „Kodude kohandamine on väga soojalt vastu võetud, sest on ju väga suur elukvaliteedi tõus, kui inimene saab ennast korralikult pesta, ulatub paremini köögis söögiriistadeni või pääseb mugavamalt koju ja kodust välja liikuma,“ sõnas Lees.

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise meedet rahastatakse kuni 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist ning ülejäänud kulud katab kohalik omavalitsus.

KOKKUVÕTE

2020. aastal kohandati 550 puuetega inimese kodu.
Kõige rohkem kohandatakse tualett-ruume ja parandatakse liikuvust.
Kodude kohandamise raha jagab riik,
taotlus tuleb esitada oma-valitsusele (linna-valitsus või valla-valitsus).