1

Valitsus kiitis heaks koroonaviiruse mõjul raskustesse sattunud tööandjate ja töötajate toetamise meetme

Foto: Pixabay

20 märts 2020 aastal valitsus kiitis heaks toetusmeetme töötajatele ja tööandjatele, millega leevendada koroonaviiruse mõjude piirangutest tingitud majandusraskusi.

„Pean õigeks, et raskel ajal tuleb riik töötajatele ja tööandjatele appi ning hüvitab töötajatele 70% viimase 12 kuu keskmisest brutopalgast, aidates sellega surutise alla sattunud tööandjatel säilitada töökohti ning vältida koondamisi. Samuti toetame seeläbi ettevõtete majandustegevuse jätkumist. Vajadusel kaalub Töötukassa nõukogu ka toetusmeetme täiendamist ning uute meetmete rakendamist,“ sõnas Töötukassa nõukogu esimees ja sotsiaalminister Tanel Kiik.

Kava kohaselt hüvitab Töötukassa töötajale 70% möödunud 12 kuu keskmisest töötasust aga mitte rohkem kui 1000 eurot. Samuti panustavad tööandjad, kes maksavad vähemalt 150 eurot. Sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse tasuvad oma osalt ise nii Töötukassa kui tööandjad. Võimaluse korral võiksid tööandjad jätkata senise töötasu maksmist.

Hüvitist saavad taotleda kõik tööandjad sõltumata ettevõtte suurusest, kes vastavad kahele kvalifitseerimistingimusele kolmest: tööandja käive või tulud on viiruse mõjul langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga; tööandjal pole tööd anda vähemalt 30% töötajatest või tööandja on pidanud 30% töötajatest vähendama palka vähemalt 30%. Hüvitist makstakse ainult nende töötajate eest, kellele tööandjal pole tööd anda või kelle töötasu on juba töökoormuse languse tõttu vähendatud.

Tegemist on ajutise meetmega, mis kestab märtsist maini, ja tööandja saab kasutada sellest perioodist kahte kuud, kuna tööandjad võivad raskustesse sattuda erinevatel aegadel. See meede on osa valitsuse majandusmeetmete paketist, millega soovime aidata töötajaid ja tööandjaid.

Toetusmeede jõustub tagasiulatuvalt 1. märtsist 2020. Vähenenud töötasu hüvitiste meetme maksumus on 250 miljonit eurot.

Loe lisaks:

Täpsem info Töötukassa veebilehel
Tööhõive programm 2017-2020
Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2016. a määruse nr 130 „Tööhõiveprogramm 2017–2020” muutmine

KOKKUVÕTE

Koroona-kriisi tõttu on läinud paljudel halvasti.
Valitsus pakub toetust nendele firmadele,
kelle tulud on langenud koroonakriisi tõttu
vähemalt kolmandiku võrra
ja kes ei saa oma töötajatele palka maksta.