1

Tallinna sotsiaalteenustest eriolukorra ajal

Tallinna abilinnapea Betina Beškina.
Foto: Svetlana Aleksejeva

Vaimupuu küsimustele vastas Tallinna abilinnapea Betina Beškina.

Kuidas mõjutas koroonaviiruse eriolukord puuetega inimestele suunatud teenuseid Tallinnas?

Tallinnas olid kõik sotsiaalteenused, sealhulgas puuetega inimestele suunatud teenused ka eriolukorra ajal tagatud. Tõsi, muutuste tõttu pidime üle vaatama teenuste korralduse, pidades silmas seda, et nii töötajate kui ka klientide oleks turvalisus kindlustatud. Eriolukorra ajal pöörati erilist tähelepanu neile, kes vajasid toimetulekuks täiendavat abi. Linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekande osakonnad hoidsid abivajajatega pidevalt kontakti, et keegi oma murega üksi ei jääks. Nõustamised toimusid telefoni- või videokõnede kaudu, vältimatu abivajaduse korral otsekontaktis. Lisaks kaasati ka vabatahtlikke, kes pakkusid erinevat abi või olid keerulisel ajal lihtsalt vestluspartneriks. Niisamuti jätkus isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse osutamine, millega tagati igapäevased hädavajalikud toimingud.

Kui kaua piirangud jätkuvad?

Piirangud on pigem seotud tervisekaitse nõuete järgimisega. Ühegi teenuse osutamine koroonaviiruse tõttu ära ei ole kadunud. Kõik keskused ja asutused on üle vaadanud oma töökorralduse ja senisest enam pööratakse tähelepanu puhtusele, et kaitsta külastajate tervist. Vastavalt vajadusele kasutatakse desinfitseerimisvahendeid, maske, kindaid, visiire ja koristatakse ruume. Näiteks Käo Tugikeskus oli kogu eriolukorra vältel avatud, seda küll vähendatud mahus. Tallinna Vaimse Tervise Keskus ja tugikeskus Juks hoidsid oma klientide ning peredega kontakti telefoni või teiste elektrooniliste sidevahendite abil, kui kohapeal ei olnud võimalik teenust osutada. Niisamuti tehti koduvisiite.

Ka huvitegevustega seotud keskused hakkavad taas tegutsema. Näiteks Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus on nüüd taasavatud esmaspäevast reedeni kell 10-17 ning jätkuvad erinevad ringitegevused. Tegevuste korraldamisel tuleb küll arvestada veel riigis kehtivate piirangutega.

Kuidas mõjutavad eriolukord ja sellest tingitud majanduskriis Tallinna toetuseid?

Koroonaviiruse eriolukord ja sellest tingitud majanduskriis ei ole toonud kaasa muudatusi Tallinna poolt makstavate universaaltoetuste ega ka sissetulekust sõltuvate toetuste osas. Kuna toetuse maksmist ei ole peatatud, lõpetatud ega ka toetuse määra vähendatud, siis jätkub abivajajatele teenuste osutamine nagu varasemalt.

Millal taastub Teie hinnangul tavapärane olukord?

Praegu on siiski raske öelda, millal saame tavapärasesse elurütmi jälle naasta, just abivajajate turvalisust ja tervist silmas pidades.

Ent kõik meie töötajad annavad igapäevaselt oma panuse selle nimel, et tagada puuetega inimestele vajalikus mahus teenuste ja abi kättesaadavus ning seda sõltumata ajast. Küsimuste korral võib alati pöörduda ka linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna poole.

Infot muutuste kohta tasub aga kindlasti jälgida ametlike infokanalite vahendusel. Ent eriolukorrast väljumise ajal saab juhiseid ja soovitusi jätkuvalt infotelefonilt 1247 ja üldiselt koroonaviiruse infoleheküljelt www.kriis.ee.