Tallinn sotsiaal tervise

Foto

Tallinna Sotsiaal- ja Terviseamet toetas MTÜd Vaimupuu projekti 1100 euroga. Projekti jooksul ilmus Vaimupuu ajakirjas ilmus 9 Tallinna sotsiaalteemasid käsitlevat artiklit. Vaimupuu tõlkis artiklid ka vene keelde.

„Vaimupuu ajakiri on suunatud intellektipuudega ja psüühikahäiretega inimestele. Neile võivad tavalistes meediakanalites avaldatud artiklid olla liiga keerulised. Tallinna toetatud projekt võimaldas Vaimupuu lugejatele olulisi sotsiaalteemasid tutvustada lihtsamas keeles,“ selgitas Vaimupuu peatoimetaja Janek Muru.

Vaimupuu meeskond tänab Tallinna Sotsiaal- ja Terviseametit toetuse eest!