1

UURING: suhtumine psüühikahäirega inimestesse on pisut paranenud

Narva Sepa Kodu.
Foto: AS Hoolekandeteenused

Viimase 1,5 aasta jooksul
on paranenud inimeste suhtumine
psüühika-häirega inimestesse –
nii selgitas uuring, kus küsitleti 1000 inimest.

Kõige rohkem on suhtumine paranenud seal,
kuhu on rajatud uusi kodusid erivajadusega inimestele.

See näitab, et inimesed kardavad neid,
keda nad hästi ei tunne.

Kui inimesed ise kogevad,
et psüühika-häirega inimesed pole ohtlikud,
siis nende suhtumine paraneb.

Psüühika-häire tähendab,
et inimesel on mõni psüühiline haigus või intellektipuue.

Psüühilise erivajadusega inimesi on Eestis umbes 55 000,
neist umbes 10 000 elab hooldekodudes.

Viimastel aastatel on kaotatud suured hooldekodud,
mis asusid eraldatud paikades.

Nende asemele on ehitatud väikesed perekodud
linnadesse ja alevitesse.

Perekodus saavad inimesed elada iseseisvalt,
neid aitab tegevusjuhendaja.

Minister Signe Riisalo ütles:
„Kui psüühilise erivajadusega inimest
koheldakse teistega võrdselt,
siis saab ta paremini hakkama.

Suhtumine psüühiliste haigustega inimestesse
peab paranema veelgi.

Me kõik oleme erinevad,
aga meil kõigil on õigus
ennast oma kodus turvaliselt tunda.“

Sotsiaalministeeriumi pressiteadet saab lugeda siit.

Vaimupuu küsis:
Miks on intellektipuue liigitatud psüühika-häirete sekka,
kuigi need on erinevad asjad?

Vastas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo:
Rahvusvaheliselt on nii kokku lepitud,
et kõik riigid liigitavad diagnoose ühtemoodi.

Diagnoosid on kirjas dokumendis nimega RHK-10.
Diagnooside liigitust saab vaadata siit.

Iga inimene, kes vajab abi,
peab saama just sellist abi,
mida ta vajab –
sõltumata tema diagnoosist.

Vaimupuu seisukoht:
Kuigi ametlikult nimetatakse intellektipuuet psüühika-häireks,
peaks neid mõisteid alati eraldi kasutama.

Intellektipuue ei ole psüühiline haigus.
Psüühiline haigus ei tähenda intellekti puudust.

Kui inimesel on intellektipuue ja psüühiline haigus,
siis on tal liit-puue.

Intellektipuudega inimesed ja psüühikahäirega inimesed
käivad küll samades tugikeskustes,
aga nende abivajadus on erinev.

Vaimupuu korraldab ka edaspidi fotokonkursse
intellektipuude ja/või psüühikahäirega inimestele.