1

Üle 87% Hoolekandeteenuste klientidest vaktsineerib

22. jaanuaril sai koos teiste klienditöötajatega
vaktsiini ka Kesk-Lõuna piirkonna juht Imbi Rego.

AS Hoolekandeteenused kodudes algas koroonaviiruse vastu vaktsineerimine eelmisel nädalal, ettevõtte 1800 kliendist soovib vaktsineerida üle 87% ehk 1535 inimest.

AS Hoolekandeteenused juhatuse esimees Maarjo Mändmaa sõnul on tal väga hea meel, et nii suur osa klientidest soovib end koroonaviiruse eest kaitsta. „Ka Vao Keskuses olevatest pagulastest on 85% vaktsineerimisega nõus. Samas on hoolekandetöötajate hulgas vaktsineerimise entusiasm praeguse seisuga madalam kui oodatud,“ sõnas Mändmaa.

Maarjo Mändmaa sõnul on töötajate vaktsineerimise nõusolekute osas selgelt näha piirkondlikke erinevusi. „Kui Kesk- ja Kagu-Eestis soovib vaktsineerida 67% töötajatest ja Lääne-Eestis ning Harjumaal 63%, siis Virumaal on näitaja vaid 40%. Vajaksime laiemat tuge, et tõsta muukeelse elanikkonna seas teadlikkust Euroopa Liidu tõenduspõhiste vaktsiinide toimest ja anda tasakaalustatud infot vaktsineerimise kasulikkuse kohta.“

„Peamiselt küsivad kahtleval seisukohal olevad töötajad infot vaktsiini kõrvaltoimete kohta ja vaktsineerimise kohta krooniliste haiguste puhul. Teise teemana oodatakse infot, kas vaktsineeritud inimestele väheneb eneseisolatsiooni aeg, vähenevad piirangud reisimisel või Eesti sees,“ lisas Mändmaa.

Klientide vaktsineerimise puhul on piirkondlikud erinevused olemas, kuid väiksemad – Harju- ja Virumaal soovivad end vaktsineerida keskmiselt 83% klientidest, Lääne-, Kesk- ja Kagu-Eestis 91% klientidest.

AS Hoolekandeteenused kodudes algas vaktsineerimine eelmisel nädalal. Tänase seisuga on esimese vaktsiini saanud 131 töötajat (16%) ja 431 klienti (25%).

AS Hoolekandeteenused kodudes elab 1800 psüühilise erivajadusega inimest üle Eesti, neid toetab 900 töötajat, kellest üle 700 puutuvad klientidega igapäevaselt kokku. Töötajad vaktsineeritakse koos klientidega üksustes kohapeal, eelisjärjekorras saavad vaktsiini klientidega töötavad inimesed.

KOKKUVÕTE

Eesti hoolde-kodudes algas vaktsineerimine juba eelmisel nädalal.
Suurem osa klientidest ja töötajatest soovib end vaktsineerida.
Praegu on neist vaktsineeritud juba viiendik.
Vaktsineerimine peaks kaitsma koroona-viiruse eest.
Paljud inimesed ei julge vaktsiini usaldada.
Vaktsiinist ja selle kõrval-toimetest peaks rohkem rääkima.