1

Tulevast aastast saavad kõrgendatud määras hambaravihüvitist ka töötud ja toimetulekutoetuse saajad

Foto: Pixabay

Valitsus kiitis heaks ja saatis Riigikokku ravikindlustusseaduse muudatused, millega laiendatakse kõrgendatud määras hambaravihüvitise saajate ringi töötutele ja toimetulekutoetuse saajatele.

„Hambaravi on koht, kuhu riik peab rohkem ressurssi suunama. Me teame, et hambaraviteenused ei ole nende kulukuse tõttu paljudele inimestele kättesaadavad. Samas on tegemist väga olulise tervishoiuteenusega, mille saamine ei tohiks jääda inimese rahaliste võimaluste taha,“ ütles tervise-ja tööminister Tanel Kiik. „Hüvitise sihtrühmi on aastast-aastasse järk-järgult laiendatud ja eesmärk on liikuda edasi nii hüvitise määra tõstmise kui ka hüvitise paindlikumaks muutmisega.“

Praegu on võimalik kõrgendatud määras ehk 85 euro ulatuses aastas saada hambaravihüvitist üle 63-aastastel töövõimetuspensionäridel, vanaduspensionäridel, osalise või puuduva töövõimega inimestel, rasedatel, alla 1-aastaste laste emadel ning inimestel, kellel on terviseseisundist tulenevalt suurenenud vajadus hambaraviteenuste järele.

„Uuest aastast lisanduvad neile sihtrühmadele ka registreeritud töötud ja toimetulekutoetuse saajad, keda on arvestuslikult ligikaudu 55 000,“ ütles minister Tanel Kiik. „Alla 19-aastastele on Eestis hambaravi tasuta. Seega tuleks mistahes lapse hambaravi mure korral kasutada võimalust pöörduda arsti poole.“

Alates 1. jaanuarist 2018 saavad kõik täiskasvanud ravikindlustustatud inimesed aastas 40 eurot hambaravihüvitist. Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele ja seda saab kasutada haigekassaga lepingu sõlminud hambaraviasutustes üle Eesti. Patsiendi omaosalus 40 eurose hüvitise  puhul on 50% ja 85 eurose hüvitise puhul 15% hambaraviarvest. Hüvitise summa arvestatakse arvest maha hambaravikabinetis kohapeal. Lisaks on kõigil üle 63-aastastel inimestel, töövõimetus- ja vanaduspensionäridel ning osalise või puuduva töövõimega inimestel võimalik kasutada kolme aasta jooksul 260 euro eest proteesihüvitist.

Hambaravihüvitise olulisim eesmärk on vähendada tervise ebavõrdsust ja võimaldada juurdepääsu hambaravile neile inimestele, kellele see on rahalistel põhjustel kättesaamatu olnud.

Kontrolli oma hüvitise jääki selleks aastaks!

Hambaravi- ja proteesihüvitise jääki näeb riigiportaalis e-teenuses Minu hambaravi- ja proteesihüvitiste info

Soodustuse summa kehtib ühel kalendriaastal.

 

Eesti riik toetab oma inimesi,
hüvitades osa hambaravi kuludest.

Tasuta hambaravi saavad kõik kuni 19-aastased lapsed ja noored

Hambaravi-hüvitist 40 eurot aastas saavad kõik ravi-kindlustatud täiskasvanud inimesed

Kõrgendatud määras hambaravi-hüvitist 85 eurot aastas saavad:

  • üle 63-aastased töövõimetuspensionärid
  • vanaduspensionärid
  • osalise või puuduva töövõimega inimesed,
  • rasedad
  • alla 1-aastaste laste emad
  • inimesed, kellel on tervise-seisundist tulenevalt suurenenud vajadus hambaravi järele

Alates 2022. aastast saavad kõrgendatud määras hambaravihüvitist ka:

  • registreeritud töötud
  • toimetulekutoetuse saajad

Soodustuse summa kehtib ühel kalendriaastal.