1

TUGIISIKU-TEENUS

Tugiisiku-teenus

Jaga:

Intellektipuudega inimestega tegelevate töötajate andmed leiad siit lehekülje lõpust.

Lastega tegelevate töötajate andmed leiad siit lehekülje lõpust.

Tugiisik toetab täiskasvanud inimese iseseisvat hakkama saamist:

 • juhendab ja suunab suhtlemisel ja probleemide lahendamisel
 • tuletab meelde ja saadab vajadusel spetsialistide vastuvõttudel
 • julgustab ja pakub vaimset tuge, kogemuste või info vahendamist
 • arendab ja õpetab igapäevaseks eluks vajalikke oskusi
 • aitab püsida tööturul

Lapse tugiisik:

 • teeb koostööd last kasvatava inimesega
 • toetab lapse arengut ja hooldust
 • abistab last arendavates tegevustes
 • juhendab ja julgustab igapäevaelus toime tulema
 • abistab suhtlemisel
 • last kasvatavat inimest aitab hooldamise ja turvalisusega

Igapäevaseks eluks vajalikud oskused,
mida tugiisik õpetab,
on näiteks kodu koristamine, isiklik hügieen ja arvete maksmine.

Tugiisik ei paku füüsilist abi.

Tugiisik ei tee inimese eest tegevusi ära.

Tugiisik ei ole hooldaja. 

Tugiisiku-teenus sobib intellektipuudega inimesele.

Tugiisiku-teenus on tasuta.

Millest alustada?

Kõigepealt pöördu selle linnaosa valitsusse,
kus sa Tallinnas elad.

Intellektipuudega inimestega tegelevate töötajate andmed leiad siit lehekülje lõpust.

Lastega tegelevate töötajate andmed leiad siit lehekülje lõpust.

Sotsiaaltöötajaga kohtumiseks lepi aeg kokku.

Sotsiaaltöötaja võib tulla ka sulle külla,
et hinnata, millist abi sa vajad.

Otsus kehtib, kuni on inimesele määratud puue
või kuni 3 aastat.

Teenust ei tohi osutada inimene:

 • keda on karistatud kuriteo eest
 • kes on abivajaja lähedane sugulane
 • kes elab samas eluruumis teenuse saajaga
tagasi