1

Sillamäe sai puhtamaks erivajadusega inimeste toel

Foto: Hoolekandeteenused AS

Sillamäel avati kevadel uus teenuseüksus psüühilise erivajadusega klientidele.
Nüüdseks on kliendid uues kohas kohanenud, suhted töötajatega on sõbralikud ja usaldavad.
Maja on hakanud elama oma elu!

Enamik Sillamäe Tervise tänava kliente on mehed, kes vajavad füüsilist tegevust – nii tööoskuste ja kogemuste omandamiseks kui ka oma isiksuse arenguks. SA Hea Hoog viis kokku Sillamäe Linnavalitsuse ja tegevust vajavad kliendid. Linnal oli meestele kohe tööd pakkuda: Sõtke jõe kaldad linna promenaadi kõrval olid täis vanu rehve. Need tuli kokku korjata ja koos muu suurema prahiga traktorikasti laadida. Ühel septembrikuisel teisipäeval asusidki tööle 5 klienti koos tegevusjuhendajatega.

„Sellist tööd tegid meie kliendid esimest korda, aga poisid uskusid oma edusse. Oli väga raske, aga soov teha head oli tähtsam,“ rääkis Janina Voronina, SA Hea Hoog vanemtegevusjuhendaja.

Töö oli raske, aga huvitav. Noormeestel oli palju küsimusi. Näiteks tundsid nad huvi, kuidas rehvid jõkke sattusid ja kust on pärit inimeste selline vastutustundetu suhtumine loodusesse. Lähemalt uurides selgus, et rehvid polnud kaasaegsed, vaid 10-20 aastat vanad. Ühed vanad kalurisaapad olid toodetud Peterburi vanas tööstusettevõttes „Punane kolmnurk”! Nii said mehed lisaks füüsilisele tööle ka teadmisi minevikust ja ajaloost. Paari tunniga saadi jõekaldad taas puhtaks.

Sillamäe linna esindaja tänas kliente hea töö eest ja andis neile magusaid kingitusi. Päeva lõpuks olid kõik mõnusalt väsinud, aga rõõmsad ja rahul, et suur töö tehtud sai.

KOKKUVÕTE

Sillamäe kliendid aitasid linna koristada.

Nad korjasid jõe kallastelt vanu rehve ja muud prügi.

Mõned leiud olid päris vanad.

Nüüd on Sillamäe promenaad kaunim kui varem.

Allikas: Hoolekandeteenused AS