1

Riik jätkab kohalike omavalitsuste toetamist puudega inimeste eluruumide kohandamisel

Foto: erakogu 

Riigi Tugiteenuste Keskus ja sotsiaalministeerium avasid 7. detsembril kohalikele omavalitsustele uue taotlusvooru puudega inimeste eluruumide füüsiliseks kohandamiseks. Toetuse abil saavad omavalitsused pakkuda tuge liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, aga ka hügieenitoimingute ja köögitoimingute parandamiseks. Taotlusvoor on avatud kuni 31. augustini 2021 või vabade vahendite ammendumiseni.

Kolme aasta jooksul on toetatud enam kui 2 200 puudega inimese eluruumi kohandamist alates pesemis- ja tualettruumide kordategemisest kuni hoonesse sisse- ja väljapääsemiseks platvormtõstuki või lifti paigaldamiseni.

„Eluruumide kohandamine võimaldab parandada puudega inimeste iseseisvat toimetulekut, vähendab lähedaste hoolduskoormust ja loob ebasobiva elukeskkonna tõttu tööturult eemal olijatele eeldused aktiivsemalt ühiskonnaelus ja tööturul osalemiseks,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. “Oluline on, et puudega inimestel oleksid võrdväärsed võimalused omandada haridust, elada iseseisvalt, käia tööl ja tegeleda huvialadega ning saada selleks vajalikku tuge, olenemata elukohast.“

Ministri sõnul saavad kohalikud omavalitsused selleks vajalikku tuge pakkuda. „Julgustan inimesi kohalikust omavalitsusest eluruumide kohandamiseks abi küsima. Ligipääsetavuse parandamine on meie kõigi ühine vastutus ja väljakutse.“

Iga inimene saab kodukohanduse toetuse kohta uurida oma elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt, kes korraldab oma inimeste jaoks eraldi taotluste korje. Elanike taotluste alusel koostab omavalitsus taotluse toetuse saamiseks ja esitab selle riigile otsuse tegemiseks. Pärast otsust kohandatakse kodud omavalitsuse toel ja riik kompenseerib kohaliku omavalitsuse kulud 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Riigi Tugiteenuste Keskuse teenusekoordinaatori Natalja Tšikova sõnul tähendab kohandamine eluruumi ümberehitamist vastavalt inimese spetsiifilisele erivajadustele. „Kohandamise käigus võib rajada näiteks erivajaduse tõttu ohutust tagava piirde, aiavärava automaatika või tuua köögi tööpinnad ja tehnika madalamale tasapinnale. Taotluse oma kodu kohandamiseks võivad kohalikule omavalitsusele esitada kõik puudega inimesed, sõltumata puude liigist,“ rääkis Tšikova toetusmeetme pakutavatest võimalustest. „Seni on enim toetatud tualettruumi kohandamist, kaldtee rajamist, platvormtõstuki paigaldust ning välis- või siseukse kohandamist,“ lisas ta.

Kolme varasema taotlusvooru jooksul on toetust küsitud enam kui 2 200 puudega inimese eluruumi kohandamiseks. Aastatel 2018 ja 2019 toetati eluruumide kohandamist ligi 7 miljoni euroga. Viimane taotlusvoor lõppes selle aasta 30. septembril ning taotlusi esitati 1,8 miljoni euro ulatuses. Täna avatud taotlusvooru eelarve maht on 279 254 eurot. Loe taotlemise kohta RTK kodulehelt.

KOKKUVÕTE

Puudega inimesel on kergem hakkama saada,
kui tema kodu on kohandatud
tema erivajaduse järgi.

Kodu kohandamiseks tuleb kirjutada avaldus
kohalikule omavalitsusele.