1

Protsent ja terviku jagamine

% – protsent

 

Protsent on üks sajandik tervikust,
tavaliselt mingist arvust.

Kui üks tervik jagada 100-ks ühesuuruseks osaks,
siis üks selline osa ongi 1 protsent.

See joonlaud on 1 meetri pikkune.

See on jagatud väiksemateks võrdseteks osadeks.

1 meetri pikkusele joonlauale mahub 100 sentimeetrit.

1 sentimeeter on 1 sajandik ehk 1 protsent ühest meetrist.

Protsenti märgitakse sellise märgiga: %

Üks tervik on täpselt 100%,
mitte rohkem ega vähem.

1 protsendi leidmiseks:

tervik jagatakse 100-ga.

1% = X : 100

Näide:

1 protsent 100-st eurost on 1 euro.

100 : 100 = 1
1% = 1

1 protsent 200-st eurost on 2 eurot.

200 : 100 = 2
1% = 2

Teiste protsentide leidmiseks:

1) tervik jagatakse 100-ga

2) saadud arv korrutatakse protsendi numbriga

Näide:

3 protsenti 100-st eurost on 3 eurot.

1) 100 : 100 = 1
2) 3 x 1 = 3

3% = 3

3 protsenti 200-st eurost on 6 eurot.

1) 200 : 100 = 2
2) 3 x 2 = 6

3% = 6

5 protsenti 200-st eurost on 10 eurot

1) 200 : 100 = 2
2) 5 x 2 = 10

5% = 10

15 protsenti 300-st eurost on 45 eurot.

1) 300 : 100 = 3
2) 3 x 15 = 45

5% = 45

Mida suurem on tervik,
seda suurem on 1 osa sellest.

Näide:

1 protsent 100-st on 1

100 : 100 = 1
1% = 1

1 protsent 1000-st (tuhandest) on 10

1000 : 100 = 10
1% = 10

1 protsent 100 000-st (sajast tuhandest) on 1000 (tuhat)

100 000 : 100 = 1000
1% = 1000

Kuidas mõista protsente teksti sees?

„Pensionid tõusevad tänavu 8% võrra.“

See tähendab:
Pensionid tõusevad kõigil,
aga summad on erinevad.

Mida suurem on pension praegu,
seda rohkem pension tõuseb.

Näide 1:

Mari pension oli eelmisel aastal 300 eurot kuus.

1) 300 : 100 = 3

1 protsent 300-st eurost on 3 eurot.

2) 8 x 3 = 24

8 protsenti 300-st eurost on 24 eurot.

8% = 24

See tähendab: Mari pension tõuseb 24 euro võrra.

300 + 24 = 324

Mari hakkab saama pensioni 324 eurot kuus.

 

Näide 2:

Jüri pension oli eelmisel aastal 550 eurot kuus.

1) 550 : 100 = 5,5

1 protsent 300-st eurost on 3 eurot.

2) 8 x 5,5 = 44

8 protsenti 550-st eurost on 44 eurot.

8% = 44

See tähendab: Jüri pension tõuseb 44 euro võrra.

Jüri hakkab saama pensioni 594 eurot kuus.

 

Teised viisid, kuidas tervikut jagada

Tervik jagatakse 10-ks võrdseks osaks:

1 sentimeeter on 10 millimeetrit (1 cm = 10 mm)

10% on üks kümnendik (10% = 1/10)

Tervik jagatakse 12-ks võrdseks osaks:

Kella numbrilaual on 12 numbrit.

Aastas on 12 kuud.

Tervik jagatakse 4-ks võrdseks osaks:

Meil on 4 aastaaega: kevad, suvi, sügis ja talv.

Meil on 4 tähtsamat ilmakaart: põhi, lõuna, ida ja lääs.

25% on üks neljandik ehk veerand. (1/4)

50% on kaks neljandikku ehk üks kahendik ehk pool tervikust. (1/2)

75% on kolm neljandikku ehk kolmveerand. (3/4)

Samamoodi on jaotatud kella numbrilaud:

12-3 – esimene veerand

3-6 – teine veerand

6-9 – kolmas veerand

9-12 – neljas veerand

Kui suur osuti on numbril 3 ja väike osuti 4 ja 5 vahel, öeldakse: kell on veerand viis.

Kui suur osuti on numbril 6 ja väike osuti 4 ja 5 vahel, öeldakse: kell on pool viis.

Kui suur osuti on numbril 9 ja väike osuti 4 ja 5 vahel, öeldakse: kell on kolmveerand viis.

Mis on kvartal?

Kvartal on üks veerand aastast.

Ametlikult jagatakse aasta 4-ks osaks kuude järgi:

  1. kvartal – 1. jaanuarist 31. märtsini
  2. kvartal – 1. aprillist 30. juunini
  3. kvartal – 1. juulist 30. septembrini
  4. kvartal – 1. oktoobrist 31. detsembrini

Näide:
2022. aasta 3. kvartalis maksti toetusi 10,8 miljonit euro eest.

See tähendab:

Kolme kuu jooksul – juulis, augustis ja septembris –
maksti toetusi 10,8 miljonit euro eest.