1

Piirangute erandid erivajadustega inimeste tegevustele

Uutes koroonapiirangutes, mis hakkasid kehtima alates 11. märtsist 2021, on ette nähtud erandid puuetega ja erivajadustega inimeste tegevustele. Koostöös õiguskantsleri kantseleiga on EPIKoda täpsustanud ja selgitanud, mida erandid täpsemalt tähendavad.

Puudega inimeste tegevuste all on mõeldud eelkõige rehabilitatsiooni ja sotsiaalteenuste osutamist, mis saavad siiski toimuda vaid vajadusel ning pidades kinni kõikidest ohutusnõuetest: 2 + 2, maskid, desinfitseerimisnõuete täitmine.

Piirangute erandite põhjus on, et hädavajalikud sotsiaalteenused ei sulguks ja peredes ei tekiks eelmise aasta kevadega sarnane hüppeline hoolduskoormuse tõus.

Kui puude/haiguse tõttu ei saa inimene maski kanda, samuti kui puude tõttu on vajalik lähikontakt isikliku abistaja teenuse või tugiisiku teenuse osutajaga, siis see on erandina lubatud.

Kui sotsiaalteenuste osutamine toimub grupis, näiteks intellektipuudega tööealiste või mäluhäirega eakate päevakeskuses, on ka grupis tegutsemine erandina lubatud, kuid tuleb rakendada hajutamist ja teisi eelmainitud ohutusnõudeid nii palju kui see on võimalik.

Loomulikult ei pea puudega/erivajadusega inimesed jätkama teenustel käimist, kui on võimalik koju jääda. Kodus on siiski koroonariski arvestades kõige ohutum.

Erand ei tähenda, et jätkata oleks lubatud vaba aja veetmiseks mõeldud puuetega inimeste huviringide, ürituste, koolituste ja muu sarnasega, mis ei ole hädavajalik. Need tegevused tuleb edasi lükata, ära jätta või korraldada videokonverentsi vahendusel, kontaktivabalt.

KOKKUVÕTE

Taas on eri-olukord,
aga eri-vajadusega inimesed peavad saama
häda-vajalikke teenuseid.

Häda-vajalikud teenused on reha-teenused ja sotsiaal-teenused.
Kui võimalik, püsi kodus.

Pese käsi ja hoia end teistest inimestest eemal!