1

Pensioni indekseerimine

Pensioni indekseerimine

Tekst: Vaimupuu
Allikad: Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Statistikaamet

Jaga:

Igal aastal kinnitab Vabariigi Valitsus uue pensioni-indeksi,
mille järgi arvutatakse uued summad pensioniteks.

Pensioni indeksi arvutamisel võetakse arvesse:

  • riigile laekunud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa – 80%
  • tarbija-hinna-indeksi muutus – 20%

indeks – number, mis näitab keskmist muutumist

Näide:
Kui kaupade ja teenuste hinnad muutuvad,
siis võrreldakse neid eelmise aasta hindadega
ja arvutatakse keskmine hinna-muutus.

Kaupade ja teenuste hindade muutust nimetatakse:
tarbija-hinna-indeks.
indekseerimine – summa muutmine vastavalt indeksile

Näide:
Kui pensioni-indeks on 1,079,
siis tõuseb pension 1,079 korda.

Kui enne oli pension 600 eurot,
siis nüüd on see 647,4 eurot:
600 x 1,079 = 647,4

Pensioni tõus 1,079 korda
tähendab ka: pension tõuseb 7,9%.

7,9% 600-st = 47,4
600 + 47,4 = 647,4

Vaata ka: Protsent ja terviku jagamine ja
Millest koosneb pension

tagasi