1

Mis saab pärast koroonakriisi?

Foto: Pixabay

Vaimupuu küsimustele erivajadustega inimeste organisatsioonide edaspidisest rahastamisest vastas sotsiaalminister Tanel Kiik.

Kas tõesti on kavas vähendada erivajadusega inimeste (EPIK, ELIL jt) katusorganisatsioonide rahastust?
Kui jah, siis kuidas on edaspidi planeeritud erivajadusega inimeste organisatsioonide töö, nii et erivajadusega inimesed ei jääks vajalikest teenustest ilma?

Katusorganisatsioonide rahastust ei ole kavas vähendada. Vastab tõele see, et hasartmängumaksu laekumine on vähenenud, kuid tegeleme alternatiivsete katteallikate otsimisega.

Kas on plaanis sulgeda erivajadusega inimeste päevakeskusi?
Kui jah, siis missuguste parameetrite alusel sulgema hakatakse
(klientide arv, tegevuse jätkusuutlikkus vmt) ning millal?

Sotsiaalministeerium ei korralda erivajadusega inimeste päevakeskuste tööd ega kindlasti taotle ka ühegi sulgemist. Vastupidi – erinevate sotsiaalteenuste osutamine inimestele peab olema tagatud ja siin tuleb omavalitsustel olla eriti tähelepanelik ja aktiivne.

Kas pensionid ja toetused, mida erivajadusega inimesed on siiani riigilt ja/või omavalitsuselt saanud, jäävad sama suureks? Kui selles vallas on muutusi, palun täpsustada (suurenemine või vähenemine, kellel, millal jne).

Sotsiaalministeeriumil ei ole plaanis langetada ühtegi riigi poolt pakutavat toetust. Ühtlasi toimus 1.04.2020 varem kokku lepitud pensionitõus. Eriolukorra algusest kuni maikuu lõpuni oli täiendavalt puudega lapse ühel vanemal võimalik taotleda Sotsiaalkindlustusametist toetust, kui ta pidi lapse hooldamise tõttu võtma töölt palgata puhkuse.

Millal on kavas avada projektitaotluste voorud?
Kas on juba selge, kust hakatakse tulevikus leidma raha, kui hasartmängumaksu laekub vähem?
Missugustest maksudest hakatakse finantseerima erivajadusega inimeste tegemisi?

Väikeprojektide voorud on hetkel suletud ning nende avamist kaalutakse vastavalt võimalustele,
kui meil õnnestub leida vajalikke lisavahendeid hasartmängumaksu alalaekumise kompenseerimiseks. Anname kindlasti aegsasti teada, kui on uut infot.

KOKKUVÕTE

Eriolukorra tõttu on riigil raha vähem,
ent puuetega inimeste toetusi ei vähendata.
Riik ja omavalitsused peavad leidma uusi viise,
kuidas toetada puuetega inimesi ka edaspidi.