1

Millest koosneb pension?

Millest koosneb pension?

Tekst: Vaimupuu
Allikad: Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Statistikaamet

Jaga:

Pension koosneb järgmistest osadest:baas-osa

 • staažiosa
 • kindlustusosa
 • ühendosa

Pensioni baas-osa on pensioni põhisumma,
mis on kõikidel pensionitel ühesugune.

Alates 1. aprillist 2022 on pensioni baasosa 255 eurot.

Pensioni-staaž
tähendab neid aastaid,

kus inimese tegevuseks on olnud:

 • õppimine
 • laste kasvatamine
 • töötamine
 • sõjaväes teenimine

Pensioni-staaž jaguneb:

 • pensioni-õiguslik staaž kuni 31.12.1998,
  mida arvestatakse tööraamatu ja dokumentide alusel;
 • pensionikindlustus-staaž 01.01.1999-31.12.2020,

  mida arvestatakse inimese töötasult makstud sotsiaalmaksu alusel;
 • ühendosa, mis sõltub inimese töötasult makstud sotsiaalmaksust

  alates 01.01.2021 kuni pensionile jäämiseni.

Aastahinne on ühe aasta pensioni-staaži maksumus.

Alates 1. aprillist 2022 on pensioni aastahinne 7,718 eurot.

Näide:
Kui inimene on töötanud 30 aastat,

siis saab ta
lisaks pensioni baas-osale 231,54 eurot,
sest 30 x 7,718 = 231,54.

baas-osa suurus 275,7562
+ staažiosa 7,718 x inimese pensioniõiguslik staaž
+ kindlustusosa 7,718 x inimese kindlustusosakute summa
+ ühendosa 7,718 x inimese ühendosakute summa
= pension = pensioni summa

 

 

Pensioni saamiseks on vaja pensioni-staaži vähemalt 15 aastat.

Neile, kel vajalik pensionistaaž puudub, makstakse rahvapensioni.

Alates 1. aprillist 2022 on rahvapensioni suurus 275 eurot.

Ka rahvapension muutub igal aastal indekseerimise tõttu.

Vaata ka: Pensioni indekseerimine

tagasi