1

Kutsehaiguste nimekirjas on nüüd ka vaimse tervise probleemid

Foto: Istock

Kutsehaigus on haigus,
mis on tekkinud töötamisest.

Kutsehaiguse võib põhjustada töö iseloom.
Näiteks: Liigese-haigusi põhjustavad raskuste tõstmine ja arvutiga töötamine.


Kutsehaiguse võib põhjustada ka oht töö-keskkonnas.
Näiteks: Kopsuhaigusi põhjustavad ehitustolm ja mürgised aurud.

Seda, kas haiguse puhul on tegemist kutsehaigusega,
otsustab töö-tervishoiu-arst.


Kutsehaiguste nimekiri on siin.

Tervise- ja tööminister Peep Peterson ütles,
et on töid, mis nõuavad suurt vaimset pingutust,
näiteks: kaugtöö.

Sellepärast on nüüd ka mõned vaimsed probleemid kutsehaigused.

Töötajal on õigus küsida tööandjalt hüvitist,
kui tema tervis on kannatanud töö tõttu,
kuna töökohal on vaimseid pingeid,
mida pole lahendatud.

Vaimseid pingeid tekitavad tööl:

 • õnnetuse või vägivalla oht
 • (näiteks: politseinikud, tuletõrjujad)
 • ebavõrdne kohtlemine
 • kiusamine ja ahistamine
 • üksildane ja igav töö
 • töö juhtimisega seotud probleemid

Mida teha, kui on kahtlus, et haigestumine on tingitud tööst?

Tuleb oma kahtlustest rääkida perearstile või eriarstile
ja küsida saatekiri töö-tervishoiu-arstile.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla kutsehaiguste ja töötervishoiu keskuses
tehakse vajalikud uuringud
ja otsustakse, kas on kutsehaigus või mitte.

Mida teha, kui on diagnoositud kutsehaigus?

Kui inimesel on kutsehaigus,

on tal õigus nõuda tööandjalt hüvitist.

hüvitis – kahjutasu, valuraha

Kui inimesel ei ole tööandjat,
siis ei saa ta kelleltki hüvitist nõuda.
(näiteks: era-ettevõtja, FIE)

Sel juhul saab inimene taotleda
töövõime hindamist ja töövõime-toetust.

Hüvitised ja teenused töötajale, kellel on kutsehaigus:

 • ajutise töövõimetuse korral maksab Haigekassa haigushüvitist
  alates
  haigestumise 2. päevast,
 • hüvitise määr 100% (tavaliselt 70%);
 • ravi- ja ravimikulud hüvitab Haigekassa;
 • osalise või puuduva töövõime korral on õigus saada töövõimetoetust Töötukassast;
 • tööturuteenuseid ja tööalast rehabilitatsiooni teenust pakub Töötukassa;
 • sotsiaalset rehabilitatsiooni teenust pakub Sotsiaalkindlustusamet;
 • toitjakaotuspensioni maksab Sotsiaalkindlustusamet.

https://www.sm.ee/uudised/tookeskkonnast-alguse-saanud-vaimse-tervise-probleeme-hakatakse-kasitlema-kutsehaigustena