1

ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS

Isikliku abistaja teenus

Jaga:

Isiklik abistaja aitab inimest tema igapäevastes tegevustes.

Ta aitab:

 • liikumisel
 • söömisel
 • toidu valmistamisel
 • riietumisel
 • hügieenitoimingutes
 • kirjade kirjutamisel
 • lugemisel
 • suhtlemisel
 • ratastooliga liikumisel
 • majapidamistöödes ja
 • muudes tegevustes, milles inimene vajab juhendamist või abi

Isiklik abistaja saadab puudega inimest ka väljaspool kodu,
aitab näiteks osaleda õpingutes ja huviringides
või käia arsti juures.

Isiklik abistaja on abiks 18-aastasele või vanemale inimesele,
kes vajab tuge igapäevastes tegevustes.

Teenuse-kasutaja peab suutma selgelt väljendada oma vajadusi
ja teadma ise, kuidas oma asju korraldada.

Isiklik abistaja osaleb abistamises füüsiliselt,
aga tugiisik on pigem juhendaja.

Teenuse hind

Isikliku abistaja teenuse eest maksab klient 13 senti tunnis.

Ülejäänu maksab linn.

Leping sõlmitakse:

 • inimesega, kes soovib teenust kasutada
 • teenuse-osutajaga (mis on linna valitud ühing või asutus)
 • isikliku abistajaga (kelle võib valida abivajaja)

Leping kinnitatakse 3 allkirjaga.

Kuidas käib nende teenuste eest tasumine?

Teenuse-kasutaja peab tegema aruande.

Ta märgib aruandesse mitu tundi ta teenust kasutas.

Inimene tasub teenuse eest vastavalt aruandele.

Teenuse-osutaja aitab aruannet teha.

Millest alustada?

Kõigepealt pöördu selle linnaosa valitsusse,
kus sa Tallinnas elad.

 • Linnaosa-valitsuse töötaja hindab,
  kas ja kui palju abi inimene vajab.
 • Helista või kirjuta sotsiaaltöötajale.
  Sotsiaaltöötajate andmed leiad siit lehekülje lõpust.
 • Sotsiaaltöötajaga kohtumiseks lepi aeg kokku.
 • Abivajaduse hindamiseks võib sotsiaaltöötaja tulla koju külla

Otsus kehtib, kuni on inimesele määratud puue
või kuni 3 aastat.

Isiklik abistaja ei tohi olla inimene:

 • keda on karistatud kuriteo eest
 • kes on abivajaja lähedane sugulane
 • kes elab samas eluruumis teenuse saajaga

Isikliku abistaja ei pea osutama abi,
mis pole füüsilise hakkama saamisega seotud.

Isiklik abistaja ei pea:

 • andma arstiabi
 • tõlkima
 • nõustama
 • selgitama dokumente ja seaduseid
 • remontima või ehitama

Inimesel on võimalik isiklikku abistajat vahetada.

Teavita teenuse-osutajat,
kui oled uue abistaja leidnud.

Teenuse-osutajaks on ühing või asutus,
kes sõlmib lepingu abivajaja ja isikliku abistajaga.

 

tagasi