1

Intellektipuudega inimeste konverents

Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit (EVPIT) ja European Platform of Self-Advocates (EPSA) korraldavad Tallinnas 20.-22. septembril 2023

üle-Euroopalise intellektipuudega inimeste õiguste konverentsi

Hear our Voices! (Kuula meie häält!)

See on konverents intellektipuudega inimestele,
enese-esindajatele, kes ise enda õigusi kaitsevad
ja kes peavad oma õiguste eest seismist oluliseks,
ning organisatsioonidele,
kes seisavad intellektipuudega inimeste õiguste eest.

Tallinnas kohtub üle 100 enese-esindaja,
et rääkida, mis on neile oluline
ja jagada omavahel häid kogemusi.

Konverents toimub Tallinnas, Olümpia hotellis.

Konverentsil osalemine on tasuta.

Täpsem info ja registreerimine: https://vaimukad.ee/hear-our-voices-23/