Fotokonkurss 2023 web 1

Õues pöördub loodus järjest rohelisemaks.

Sellest sai innustust ka meie tänavune fotokonkursi teema –
ROHEPÖÖRE.

Rohepöördest räägitakse viimasel ajal palju.

Rohepööre tähendab,
et inimesed hoolivad loodusest rohkem:

 • ei loobi prügi maha,
 • ei mürgita põldusid,
 • ei tee lage-raideid.

Vaimupuu fotokonkursile ootame fotosid rohelistest lahendustest:

 • prügi-sorteerimine,
 • taaskasutus,
 • uued seadmed päikese ja tuule püüdmiseks.

Pildistada võib kõike, mis meeldib
ja mis seostub looduse, loodushoiu ja säästlikkusega.

Ka selliseid asju võib pildistada,
mis peaksid olema loodust säästvad,
aga tegelikult ei ole.

Ootame kaasalöömist oma vanadelt ja uutelt sõpradelt ning tegevusjuhendajatelt!

REEGLID

1. Foto idee väljamõtlemisel ja/või lavastamisel võib kasutada kõrvalist abi,
aga pildistama, nii-öelda „klõpsu“ tegema,
peab
intellektipuude ja/või psüühikahäirega inimene.

2. Foto peab vastama teemale.

Fotol kujutatut aitavad mõista ja täiendada pildiallkiri ja foto saamise lugu
(2-3 lauset – miks just see objekt).

3. Foto peab olema jpeg-formaadis, vähemalt 2000 pikslit.

Soovitame mitte kasutada macro-funktsiooni.

Pane tähele! Fotosid eelnevalt mitte töödelda!

4. Fotole lisaks on vaja märkida:

 • pildiallkiri
 • autori nimi ja vanus
 • organisatsiooni nimi
 • paari lausega foto sündimise lugu ja taust
 • telefon
 • e-mail

Telefoninumber ja e-maili aadress on vajalikud,
et vajadusel võtta fotograafiga ühendust.

Kui fotograafil pole telefoni ega e-maili või kui ta neid ei kasuta,
võib panna fotokonkursiga kursis oleva tegevusjuhendaja, eestkostja, sugulase või sõbra kontaktid,

Fotosid ootame hiljemalt 1. oktoobriks 2023.a.

Fotosid hindab žürii.

Parimate fotode autorid saavad auhinnad.

12 õnnestunumat fotot avaldatakse Vaimupuu 2022. aasta kalendris ning 15 leiavad tee rändnäitusele. (Rändnäituse toimumine sõltub sponsorite lahkusest.)

Pane tähele!
Vaimupuu kalendrisse saab panna ainult landscape-formaadis (horisontaalseid) fotosid. See tähendab, et portrait-formaadis (vertikaalsed) fotod kalendrisse ei lähe.