LIHNE KEELE LOGO

Rahvusvaheline
lihtsa keele logo

Euroopa lihtsa keele logo on välja töötanud Inclusion Europe,
kes on ka logo autoriõiguste omanik.

Lihtsa keele logo kasutamine on tasuta,
kui on täidetud järgmised põhitingimused:

1. Logo võib kasutada vaid juhul,
kui järgitakse lihtsa keele reegleid (easy-to-read),

et väljaanne oleks kergesti loetav.

2. Logo tohib kasutada järgmiste parameetrite kohaselt:
a. Värv: sinine: PANTONE – 072;
CMYK – tsüaan 100%, magenta 87%, must 6%;
RVB: 26-63-147; VEEBI: # 333399
b. Minimaalne suurus: 15 mm

3. Teie väljaannet peab lugema üks või mitu intellektipuudega isikut,
kelle emakeel on keel, mida te oma väljaandes kasutate.
Kontroll-lugejate nimed peavad olema ära märgitud.

4. Peate oma väljaannetes mainima järgmist lauset:
„© European Easy-toRead Logo: Inclusion Europe.
Täpsem teave aadressil
https://www.inclusioneurope.eu/easy-to-read/”.

5. Igast väljaandest peate saatma kaks eksemplari meile.

6. Elektroonilise versiooni puhul saatke meile link allalaadimiseks.

Üks lihtsas keeles väljaande eksemplar jääb meie raamatukokku,
teist kasutame väljaande tutvustamiseks oma liikmete seas.

Inclusion Europe’il on õigus keelata Euroopa lihtsa keele logo kasutamine,
kui on tõsiseid kahtlusi,
kas väljaanne järgib Euroopa lihtsa keele ja kergesti loetavuse reegleid.