1

Esimesed psüühilise erivajadusega puhastusteenindaja abilised said kutsetunnistuse

Viljandi koolilõpetajad.

2018. aastal alustasid esimesed psüühilise erivajadusega inimesed Viljandi Kutsehariduskeskuses oma kooliteed. Novembris saatis kool teele esimesed kutsetunnistusega puhastusteenindaja abilised. Õppurite kaheaastast teekonda jagavad Viljandi Männimäe Kodu tegevusjuhendajad.

Malle Vaheoja:

Algus oli keeruline

Meie töötajate kahe aasta tagusest mõttest, et meie kliendid võiksid omandada kutseharidust, haaras kinni Viljandi Kutsehariduskeskuse juhtkond. Seal oli ennegi õpetatud põhihariduseta inimesi ning kool oli valmis pakkuma võimalust meilegi. Kuna mõned meie elanikud töötasid puhastusteenindajatena ning osad lootsid sel alal veel tööd saada, moodustati puhastusteenindaja abi õppegrupp. Meiega liitusid ka mõned Singel Kodu elanikud.

Ega algus kerge olnud – hommikul vaja õigel ajal liinibussile jõuda, koolis õige õpperuum leida, tunni korda järgida. Kõige rohkem vajaski ehk harjumist see viimane. Ei tohtinud õpetaja ja kaasõpilaste jutule vahele segada ja nutitelefoni näppida. Tunni ajal võib klassist lahkuda vaid tõsise põhjusega ja õpetaja loal. Õnneks olid õpetajad väga toredad ning kohanesid ruttu meie mõningate eripäradega. Tundides olid nii õpetajatele kui õpilastele toeks ka tegevusjuhendajad.

Mitmed uued oskused

Kuigi eriala oli puhastusteenindus, õppisime teisigi vajalikke oskusi. Kõige enam meeldisid kokanduse ja pagaritöö tunnid. Neis sai lihvida juba olemasolevaid oskusi ning omandada uusi. Tore oli see, et omavalmistatud hõrgutised saime koos ära süüa kenasti kaetud laua taga. Ka lauakatmise oskuste lihvimine kuulus meie õppekavasse.

Ja muidugi arvutitunnid. Pole oluline, et kõiki tähti ei tunne ja sõnu kokku ei loe, internetimaailma saab sellest olenemata sukelduda. Pikapeale muretses enamus meie kliente arvuti ning nüüd loetakse-vaadatakse kodus uudiseid, kuulatakse muusikat ning suheldakse sõpradega. Viimasel kevadel sai piduriks koroona, mis katkestas mõneks ajaks ka meie kooliskäimise. Seda intensiivsemalt jätkasime sügisel.

Kuna oli vaja sooritada eksam puhastusteeninduses, voltisime-niisutasime kaks päeva nädalas lappe ning harjutasime erinevate kohtade koristamist. Kiiresti harjusime ka puhastusteeninduse uute õpetajatega.  Seoses elukoha vahetustega ning muudel põhjustel oli aja jooksul grupi koosseisus ka muutusi. Kõik lõpuni koolis käinud kümme Männimäe Kodu elanikku sooritasid aga edukalt koolieksami. Mirje, Alar, Jaanus ja Peep meie üksusest ning Mait Singel Kodust tegid ka puhastusteenindaja abi 2. taseme kutseeksami.

Tarmo Loodus annab tunnistuse Mirje Mägile.

Anne Kuusk:

Soov õppida on suur

Õpingud on jõudnud sedapuhku esimese suurema lõputunnistuseni, kus õpitud teadmised on aluseks edasistele teadmistele ja toimetulekule. Õppimine kujunes tõsiseks ja aeganõudvaks tööks, aga ennekõike on see igati väärt ja hindamatu kogemus. Oleme saanud palju targemaks, enesekindlamaks ja veetnud koos toredaid hetki nii õpetajate kui kaaslaste seltsis. Tunneme end koolipere seas ühtse suure perena.

Loodame taas peagi kohtuda, sest tahe õppida on suur. Kuigi õpingute üks etapp on lõpetatud, on neid, kes jätkavad õpinguid köögiabilise valdkonnas juba sel kuul. Teised õppurid liituvad õpingutega sügisel, mil pakutakse valdkondades suuremat valikut, näiteks on eriliselt huvitavaks väljakutseks puutöö.

Iga lõpp ongi millegi uue algus, elu on ilus! Rõõmustame ja täname, kes on meid saavutusteni aidanud!

 

Tunnistuse saab Peep Kask.

Elame, kuni õpime!

Elame, kuni õpime! – Selle mõtte järgi tuleks ka edaspidi oma elu sättida.

2018. aasta sügisel kooliteed alustades tundus puhastusteenindaja abilise kutse omandamine ainuõige valik, arvestades seda, et mõned meie kliendid töötasid puhastusteenindaja või välikoristajana. Täna leian, et töövõtteid ja oskusi tuleks omandada erinevates valdkondades. Tööturg meie ümber on väga muutuv, mis tingib vajaduse näiteks köögiabiliste järgi.

Loodame jätkata koostööd Viljandi Kutseõppekeskusega 2021. aasta sügisel. Õpetajad on saanud hindamatu kogemuse erivajadusega inimeste õpetamisel ja ootavad meid kooli tagasi. Lõpuaktusele järgnenud vestluses avaldas kooli direktor Tarmo Loodus lootust, et meie kooliskäimise edulugu jõuab ka teisteni. Eesmärk on julgustada Eesti kutsekoole tegelema erivajadusega inimestega, motiveerida looma üle Eesti uusi õppekohti ning innustama ka inimesi rohkem õppima ja oma elu sel moel väärtustama. Isegi kui kooli lõpetamisele kohe ei järgne töökoht avalikul tööturul, annab parem toimetulek klientidele elus suurema kindluse.

Hinnatud töötajad

Männimäe kliendi Mirje arvates oli koolis väga huvitav ja pakkus igapäevaelule suurt vaheldust. Mirjele meeldis lisaks puhastusteeninduse õppimisele käia ka inimeseõpetuse ja arvutiõppe tundides. Täna töötab Mirje Viljandis tuntud puhastus- ja koristusteenust pakkuvas ettevõttes ning on hinnatud töötaja.

Mirje sõnul oli mõnel koolipäeval ka väga raske, sest ärgata tuli varahommikul ja enne koolibussile minekut teha veel oma tööülesanded Viljandi Jakobsoni koolis. Kõik meie välikoristajad täitsid enne koolibussile minekut oma tööülesanded ehk siis käisid tööl. Talviti oli mõnel päeval väga keeruline, sest enne bussile jõudmist tuli lumi lükata ja teed liivatada. Kõige raskemaks pidas Mirje siiski tordikaunistuste tegemist ja soovib selle kindlasti selgeks õppida.

KOKKUVÕTE

Viljandi puudega noored
käisid 2 aastat koolis, kus õppisid
koristamist ja söögi-tegemist.
Tunnistus aitab neil edaspidi
paremini tööle saada.