1

2023. aasta tähtsamad muudatused sotsiaal-alal

2023. aasta tähtsamad muudatused sotsiaal-alal

Alus: Sotsiaalministeeriumi pressiteade 29.12.2022
Toimetanud ja täiendanud: Vaimupuu
Allikad: Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet ja Statistikaamet

VAKTSIINIKINDLUSTUS

Alates 1. jaanuarist laieneb vaktsiinikindlustus kõikidele vaktsiinidele.

Vaktsiinikindlustus kehtib Eestis alates 2022. aasta maist
ja selle kaudu on võimalik taotleda hüvitist,
kui mõni vaktsiin on tekitanud tervisele kahju.

Lisainfo: https://www.haigekassa.ee/inimesele/haigekassa-huvitised/vaktsiinikahjude-huvitamine

 

TASUTA VAKTSIINID

Ka 2023. aastal on COVID-19 vaktsiinid tasuta
kõigile Eesti elanikele ja Eestis ajutiselt viibivatele inimestele,
kelle jaoks on vaktsineerimine tervishoiutöötaja hinnangul vajalik.

COVID-19 vaktsiinid lisatakse alates 2023. aastast
riiklikku immuniseerimis-kavasse.

Lisainfo: https://www.sm.ee/uudised/uuendevad-immuniseerimise-nouded-koolitervihoiu-satteid-ei-muudetud


DIABEEDIRAVI

Alates 1. jaanuarist laieneb diabeediravi kättesaadavus.

Haigekassa hakkab rahastama 163 uut meditsiiniseadet,
mida patsiendid saavad kodus kasutada
iseseisvalt või oma lähedaste abiga.

Suuremad muutused on 19-25-aastastele.

Lisainfo: https://www.sm.ee/uudised/tulevast-aastast-laieneb-diabeediravi-kattesaadavus


KUTSEHAIGUSTE NIMEKIRI PIKENES

1. jaanuaril jõustus uus kutsehaiguste loetelu,

kuhu on lisatud vaimsed probleemid,
mida on põhjustanud töötamine.

Kui inimene on haigestunud kehvade töötingimuste tõttu,
saab ta taotleda tööandjalt hüvitist.

Vaata ka: https://vaimupuu.ee/kutsehaiguste-nimekirjas-on-nuud-ka-vaimse-tervise-probleemid/

Lisainfo: https://sm.ee/uudised/tookeskkonnast-alguse-saanud-vaimse-tervise-probleeme-hakatakse-kasitlema-kutsehaigustena


TÖÖTERVISHOID

Alates 1. jaanuarist hindab töö-tervishoiu-arst
lisaks töötaja tervisele ka töö-keskkonda.

Lisainfo: https://sm.ee/uudised/kaugtoo-juhendi-nouded-tuuakse-seadusesse-tootervishoiuteenus-muutub-terviklikuks

 

TÖÖTUS-KINDLUSTUS-HÜVITIS

Alates 1. juulist muutub töötuskindlustushüvitiste süsteem.

Nüüd arvestatakse ka majanduse olukorraga.

Kui olukord tööturul on halb
ja töötute arv kasvab,
makstakse töötus-kindlustus-hüvitist kauem.

Seni on hüvitist makstud ainult töötus-kindlustus-staaži järgi.

See tähendab:
hüvitise suurus ja maksmise aeg sõltub sellest,

kui kaua on inimene töötanud ja
kui palju on inimese töötasu eest sotsiaalmaksu makstud.

Kui majanduse olukord on halb,
pikeneb hüvitise maksmise periood automaatselt,
töötu ise selleks midagi tegema ei pea.

Lisainfo: https://sm.ee/kriisiks-valmis-uue-unikaalse-automaatselt-kohaneva-tootuskindlustushuvitisega


TEENUSEID KORRALDAVAD TEISED ASUTUSED

Alates 1. jaanuarist lähevad paljud teenused üle
Sotsiaalkindlustusametile ja Haigekassale,
suureneb omavalitsuse osa puuetega inimeste abistamisel.

Vaktsiinilaod on üle antud Haigekassale.

Lastekaitse-töötajaid ning asenduskodude ja turvakodude teenuse pakkujaid
hakkab koolitama Sotsiaalkindlustusamet.

Haigekassa hakkab tasuma uute teenuste eest,
näiteks: vähiravi ja alkoholi-sõltuvuse ravi.

Lisainfo: https://www.sm.ee/uudised/riik-hakkab-tulevast-aastast-rahastama-mitmeid-uusi-tervishoiuteenuseid-0

 

OHVRIABI

Alates 1. aprillist jõustub uus ohvriabi seadus,
mis teeb abi kättesaadavamaks
vägivalla, kuriteo või kriisijuhtumi ohvritele.

Kuriteo-ohvrite hüvitiste taotlemise süsteem muutub lihtsamaks.

Uues seaduses on kirjas:

  • ohvriabi põhiteenus
  • seksuaal-vägivalla kriisiabi
  • vägivallast loobumise toetamise teenus
  • psühho-sotsiaalne abi kriisijuhtumi korral

Mitmeid teenuseid on täiendatud ja ohvritele mugavamaks muudetud.

Lisainfo: https://sm.ee/uudised/riigikogu-vottis-vastu-ohvriabi-seaduse


 

LOGOPEEDID, FÜSIOTERAPEUDID JA PSÜHHOLOOGID

Alates 1. oktoobrist muutub lihtsamaks
logopeedide, füsioterapeutide ja psühholoogide abi saamine.

Sügisest on ka nemad ametlikult tervishoiu-töötajad
ja võivad osutada iseseisvalt tervishoiu-teenuseid.

Kui perearsti saatekiri on olemas,
saab inimene valida endale sobiva teenuse pakkuja
ja ravi eest maksab haigekassa.

Lisainfo: https://www.sm.ee/uudised/logopeedide-fusioterapeutide-ja-psuhholoogide-abi-muutub-kattesaadavamaks

 

VAIMSE TERVISE TOETAMINE

Kohalikud omavalitsused ja perearsti-keskused
saavad taotleda toetust
vaimse tervise teenuste pakkumiseks,
et toetada elanike vaimset tervist

ja anda neile psühholoogilist abi.

Taotlusvoorud avatakse jaanuarikuu jooksul.

Lisainfo: https://www.sm.ee/tervise-edendamine-ravi-ja-ravimid/vaimne-tervis/psuhholoogi-palgatoetus-ja-vaimse-tervise


MUUTUSED HOOLEKANDE-TEENUSTES

Hooldekodu kohatasu muutub soodsamaks.

Aastal 2023 maksab kohatasu umbes sama palju
nagu on keskmine pension.

Madalama pensioni puhul hüvitab lisakulud omavalitsus.

Lisaks toetab riik eri-hoolekande-asutusi 1,1 miljoni euroga,
et hüvitada energia hinna tõusuga seotud kulusid.

Lisainfo: https://sm.ee/uudised/riigikogu-kiitis-heaks-hooldereformi

Eri-hooldekodudes elavad inimesed
saavad nüüd rohkem oma lähedastega koos olla,
ilma et nad kaotaksid oma teenuse-koha.

Seni võis hooldekodust eemal olla
kuni 2 kuud,
nüüd saab sõpradel või sugulastel külas olla
kuni 4 kuud.

 

SUURE ABIVAJADUSEGA LAPSED

Suure abivajadusega laste ja nende perede toetamisega
tegeleb rohkem kohalik omavalitsus.

Andmete vahetus muutub automaatseks,
nii et kohalik sotsiaaltöötaja saab kiiremini

andmeid puudega lastega perede kohta.

Riik on eraldanud raha toetusfondi,
mille kasutamine on omavalitsustel lihtsam.

Seni sai sealt raha ainult raske ja sügava puudega lastele,
edaspidi aga kõikidele suure hooldusvajaduse ja abivajadusega lastele.

Vaata ka kokkuvõtet 2022. aastal Sotsiaalministeeriumis tehtust: loe siit

Sotsiaalministeeriumi pressiteadet tervikuna loe siit.

tagasi