1

1 aprillil tõuseb 44-aastase staažiga vanaduspension keskmiselt 24 eurot. Kasvab ka pensionilisa lapse kasvatamise eest

 

Tänasest tõuseb 44-aastase staažiga vanaduspension keskmiselt 24 eurot. Kasvab ka pensionilisa lapse kasvatamise eest.

Tänasest jõustub pensionitõus, millega kasvavad pensionid indekseerimise tulemusena keskmiselt 1,6%. Koos erakorralise pensionitõusuga kasvab keskmise 44-aastase staažiga vanaduspension 24 eurot, millele võib lisanduda pensionilisa iga lapse kasvatamise eest,
mis tõuseb samuti 3,6 eurot. Samuti tõusevad indekseerimisega töövõimetoetused.
Suuremad pensionid makstakse välja juba aprillis.

„Meie püüdluseks on pensionitõusu kaudu vähendada suhtelist vaesust ning tagada pensioniealistele suuremat kindlustunnet. Tänases COVID-19 kriisis, mis mõjutab kogu ühiskonna majanduslikku toimetulekut on pensionite erakorraline tõstmine ühiskonna väärtusi peegeldava tähendusega. Üksikisikule loob see vanemaealisena paremad võimalused toimetulekuks sh täiendavate ravimikulude katmiseks või vajalike teenuste tarbimiseks. Lisaks loob erakorraline pensioni tõstmine eeldused järgmiste aastate pensionite tõusudele indekseerimise kaudu,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Keskmine 44-aastase staažiga vanaduspension suureneb 24 euro võrra, tänaselt 528 eurolt 552 euroni.

Pensioni baasosa on pärast indekseerimist 219 eurot ja aastahinne 7,206 eurot. Pärast indekseerimist tõstetakse pensioni baasosa erakorraliselt 16 euro võrra, mis tingib pensionide baasosa kasvu 235 euroni. Sellega koos suurenevad riiklikud pensionid, v.a rahvapension. Rahvapensioni määr on pärast indekseerimist 225 eurot. Pärast indekseerimist suurendatakse rahvapensioni määra 30 euro võrra, mis tingib rahvapensioni kasvu 255 euroni. 2021. aasta indeksi ja erakorralise pensionitõusu järgi ümberarvutatud pensionid makstakse välja alates aprillist.

Eesti riik arvutab pensionid igal kevadel ümber, et hoida pensionid tasakaalus palkade ja hindade muutustega. Igale inimesele on arvutatud tema tööpanusest sõltuv individuaalne pension.
Praegune pensionide indekseerimise kord hakkas kehtima 13 aastat tagasi, 1. jaanuaril 2008, kui indekseerimine seoti sotsiaalmaksu laekumisega varasemast suuremas mahus. Pärast indeksi kinnitamist arvutab sotsiaalkindlustusamet uute väärtustega ümber kõik riiklikud pensionid.

Lisaks pensionile arvutatakse ümber ka töövõimetoetuse päevamäär: 1. aprillist on see 15,13 eurot (2020. a 14,89 eurot). Osalise töövõimetoetuse suuruseks on 57% kehtivast päevamäärast, keskmiselt 258 eurot kuus (2020. a 254 eurot kuus) ning puuduva töövõime korral 100% kehtivast päevamäärast, keskmiselt 453 eurot kuus (2020. a 446 eurot kuus).

Seoses COVID-19 olukorraga soovitame oma uut pensioni suurust vaadata riigiportaalist eesti.ee (Minule arvestatud pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine). Lisainfot saab ka sotsiaalkindlustusameti iseteeninduse vahendusel, e-maili aadressilt: info@sotsiaalkindlustusamet.ee või infotelefonilt 612 1360.