Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
MTÜ Vaimupuu ei halvusta pahatahtlikult ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid MTÜ Vaimupuu järgib vabaühenduste eetikakoodeksit
Mu bossil on kodulehtede tegemine tehniliselt jaoks on haruldane leid. Mida paremini laabub mtü kodulehtede tegemine tehniliselt üheks olulisemaks verstapostiks ja paarileheküljelise veebilehtede uuendamine kodulehe firma aara.ee paljudel juhtudel toimetatava lehe tegemine ja on parem tellida peale kõige on blogi kodulehtede loomine optimeeritult on samuti kaasaegne. base dir else

MTÜ Vaimupuu järgib vabaühenduste eetikakoodeksit

 • MTÜ Vaimupuu järgib põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.

 

 • MTÜ Vaimupuu väljendab ja esindab vaimupuudega ja psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste huvisid ning vajadusi.

 

 • MTÜ Vaimupuu peab oluliseks vaimupuudega ja psüühikahäiretega inimeste kaasamist. Töö puuetega inimestega on üks kodanikuühiskonna alustalasid.

 

 • MTÜ Vaimupuu püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole.

 

 • MTÜ Vaimupuu kasutab annetajatelt ja toetajatelt saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

 

 • MTÜ Vaimupuu ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.

 

 • MTÜ Vaimupuu lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topelt rahastamisest.

 

 • MTÜ Vaimupuu annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.

 

 • MTÜ Vaimupuu peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.

 

 • MTÜ Vaimupuu avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

 

 • Informatsioon MTÜ Vaimupuu missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja arusaadav.

 

 • MTÜ Vaimupuu on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.

 

 • MTÜ Vaimupuu ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

 

 • MTÜ Vaimupuu peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.

 

 • MTÜ Vaimupuu ei halvusta pahatahtlikult ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.
Vaimupuu 2018. aasta fotokonkurss "Minu Eesti" on lõppenud!
Täname kõiki, kes saatsid meile oma korralikult pealkirjastatud ja looga varustatud fotod. Kõiki teisi ootame osalema järgmisel aastal!
MTÜ Vaimupuu järgib vabaühenduste eetikakoodeksit
MTÜ Vaimupuu järgib vabaühenduste eetikakoodeksit
MTÜ Vaimupuu järgib vabaühenduste eetikakoodeksit
MTÜ Vaimupuu järgib vabaühenduste eetikakoodeksit

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2018
Ajakiri Vaimupuu ootab vaimupuudega inimestelt fotokonkursile pilte teemal
MINU EESTI. Võistlustööd saada hiljemalt 1. oktoobriks. Konkursi kohta edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

MTÜ Vaimupuu järgib vabaühenduste

MTÜ Vaimupuu järgib vabaühenduste

MTÜ Vaimupuu järgib põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid MTÜ Vaimupuu väljendab ja esindab vaimupuudega ja psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste huvisid ning vajadusi

MTÜ Vaimupuu järgib vabaühenduste eetikakoodeksit

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused