Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
ee/et Sotsiaalministeeriumi ülevaade puudega lastele mõeldud toetustest ja teenustest
Kui soovid laabuvat toimetatava veebilehtede koostamine optimeeritult ja teiselt poolt samuti. Olen kuulnud lausutavat ülevaatliku veebilehe tegemine kiiresti mis annab alati eelise, aga ka suurema kodulehtede valmistamine www.aara.ee sama lingi kaudu on saadaval korralik kodulehtede valmistamine odavalt üldine õpetus tohutult edasiarendatud netilehtede tegemine saab kiiresti tööle. zero base cad

Sotsiaalministeeriumi ülevaade puudega lastele mõeldud toetustest ja teenustest

Juuli 2018
 Sotsiaalministeeriumi ülevaade puudega lastele mõeldud toetustest ja teenustest

TOETUSED JA TEENUSED PUUDEGA LASTELE

 

Puudega lapse sünd, lapse raske haigus või tervist kahjustanud õnnetus on iga lapsevanema jaoks kahtlemata suureks elumuutuseks. Puudega laps ja tema lähedased vajavad sageli riigi ja kohalike omavalitsuste suuremat tuge. Nagu kõigi laste puhul, on ka puudega lapse peamine kasvataja ja hooldaja tema vanem, kuid lapse puudest tulenevate vajaduste rahuldamiseks pakutakse täiendavat abi. Lapse puude raskusastme määramine annab õiguse saada erinevaid riigi ja omavalitsuste poolt pakutavaid sotsiaalteenuseid, toetusi ja soodustusi.

 

Puudega lapse ja tema pere abistamine on jagatud riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel.  Toetuste, teenuste ja muu abi saamiseks tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusameti ja/või elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole. Kõige olulisem siinjuures on, et puudega laps ja pere ei tohi jääda vajaliku abita.

 

SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

 

Sotsiaalkindlustusameti kaudu saab taotleda puude määramist ning järgmisi toetuseid ja teenuseid.

 

Kui lapsel on tuvastatud puue, maksab Sotsiaalkindlustusamet iga kuu sotsiaaltoetust:

  • keskmise puudega lapsele 69.04 eurot kuus,
  • raske või sügava puudega lapsele 80.55 eurot kuus.

 

Puudega noored saavad taotleda ka õppetoetust 6,39 – 25,57 eurot kuus, mida makstakse puudega mittetöötavale gümnaasiumi 10.–12. klassis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis õppijale, kellel on puudest tingituna õppetööga seotud lisakulutusi (nt eriõppevahendid, erikommunikatsioonivahendid).

 

Üks raske või sügava puudega last (sh 16-18-aastast) kasvatav vanematest saab taotleda õppelaenu kustutamist juhul, kui on võtnud õppelaenu enne, kui lapsel tuvastati raske või sügav puue.

 

Kui lapsel on tuvastatud puue ja tal on raskusi, et eluga eakohaselt toime tulla, siis on võimalik taotleda lapsele sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust. Rohkem teavet leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/sotsiaalne-rehabilitatsioon

 

Kui laps vajab puude tõttu abivahendit, siis tuleb Sotsiaalkindlustusametile esitada taotlus isikliku abivahendi kaardi saamiseks ning lisaks arsti tõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on kirjeldatud abivahendi vajalikkust. Isikliku abivahendi kaardiga saad abivahendi osta või üürida soodsamalt. Rohkem infot abivahendite kohta http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/abivahendid.

 

Euroopa Sotsiaalfondi toel pakub Sotsiaalkindlustusamet raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuseid - lapsehoid, tugiisik ning toetava teenusena transporti. Teenuse saamiseks tuleb esmalt pöörduda kohaliku omavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöö spetsialisti poole, kes hindab lapse teenusevajaduse ning fikseerib selle juhtumiplaanis. Kohaliku omavalitsuse hinnangu alusel saab lapsevanem seejärel taotleda teenust Sotsiaalkindlustusameti piirkondlikult koordinaatorilt. Täpsemat teavet teenuste taotlemise kohta leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/lastekaitse/puudega-laste-tugiteenused.

 

Kui lapsel on tuvastatud puue, on vanemal õigus kasutada puudega lapse vanema lapsepuhkust üks tööpäev kuus kuni lapse 18-aastaseks saamiseni, kokku 12 tööpäeva kalendriaastas. Puhkust tasustatakse viimase kuue kuu keskmise töötasu alusel. Täpsemat teavet puudega lapse vanema puhkuse kohta leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/perehuvitiste-liigid/lisapuhkepaevad-isale-puudega-lapse-vanemale-ja-lapse-rinnaga#Puudega%20lapse%20vanema%20lapsepuhkus

 

KOHALIKUD OMAVALITSUSED

Kohalikud omavalitsused võivad pakkuda teenuseid puudega lastele ja nende pereliikmetele. Oluline on teada, et kohaliku omavalitsuse teenused ja toetused on igas omavalitsuses erinevad ning neid pakutakse omavalitsuses kehtestatud tingimuste ja korra alusel. Küll aga on kohalikul omavalitsusel kohustus pakkuda kõiki sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud teenuseid. Samuti on kohalikul omavalitsusel kohustus, koostöös osapooltega, leida pere abistamiseks sobivaim lahendus.

 

Kohalikud omavalitsused võivad pakkuda näiteks sotsiaalnõustamist, tugiisikut lapsele ja perele, lapsehoiuteenust, sotsiaaltransporti, eluruumide kohandamist, psühholoogilist nõustamist, koolitusi lastevanematele ja lastele, aga ka näiteks riide- ja toiduabi. Kohalikud omavalitsused maksavad puudega laste hooldajatele toetust (millega kaasneb toetuse saaja sotsiaalkindlustus), kuid ka siin on oluline teada, et toetuse suuruse ning maksmise tingimused kehtestab iga omavalitsus ise. Lisaks on omavalitsustel õigus kehtestada muid toetusi.

 

Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest rahastatakse eriilmeliste lapsehoiukohtade loomist (sealhulgas puudega lastele), samuti on võimalik taotleda toetust eluruumide kohandamiseks (uus taotlusvoor avatakse 2019. aasta alguses) ning alates sügisest 2018 katsetatakse sotsiaaltranspordi korraldust.

 

Selleks, et saada täpsemat teavet, millist tuge, toetuseid ja teenuseid puudega lapse pere elukohajärgses omavalitsuses pakutakse ning kuidas neid taotleda, tuleb pöörduda elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole.

 

MUUD SOODUSTUSED

Lisaks on puudega lastega peredel võimalik kasutada mitmeid muid soodustusi. Alljärgnevalt on toodud mõned näited.

Ühistranspordi seaduse järgi võivad riigisisestel liinidel tasuta sõita lisaks eelkooliealistele lastele ka puudega lapsed, sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud, raske nägemispuudega isikud ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatja või nägemispuudega isikut saatev juhtkoer. Lisaks ühistranspordiseadusest tulenevale tasuta sõidu õigusele võib kohalik omavalitsus rakendada puuetega inimestele täiendavaid sõidusoodustusi.

Puuetega inimestele teevad soodustusi ka mitmed teenusepakkujad. Näiteks soodustused ühistranspordis, praamisõidul, muuseumides ja teatrites. Soodustustega saab tutvuda Eesti Puuetega Inimeste Koja kodulehel http://www.epikoda.ee/soodustused/#.

 

 

Väga tänuväärne abimees on Eesti Puuetega Inimeste Koja koostatud käsiraamat „Teekond erilise lapse kõrval”,mis annab põhjaliku ülevaate sotsiaal- ja haridussüsteemi võimalustest erivajadustega laste ja nende vanemate toetamisel, samuti nõu ja infot selle kohta, kuhu pöörduda ja millisele abile loota. Käsiraamatut on võimalik lugeda Eesti puuetega inimeste koja kodulehel: https://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2017/01/Teekond-erilise-lapse-korval.pdf

 

Täiendavat teavet puudega lastele mõeldud toetuste ja teenuste, samuti puude taotlemise kohta leiab Sotsiaalministeeriumi veebilehelt: http://www.sm.ee/et/puudega-laps ja Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et

Vaimupuu fotokonkurss on lõppenud
Suured tänud kõigile, kes osalesid Vaimupuu fotokonkursil.
Täname ka konkursi toetajaid
 Sotsiaalministeeriumi ülevaade puudega lastele mõeldud toetustest ja teenustest
 Sotsiaalministeeriumi ülevaade puudega lastele mõeldud toetustest ja teenustest
 Sotsiaalministeeriumi ülevaade puudega lastele mõeldud toetustest ja teenustest
 Sotsiaalministeeriumi ülevaade puudega lastele mõeldud toetustest ja teenustest

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Sotsiaalministeeriumi ülevaade puudega lastele

Sotsiaalministeeriumi ülevaade puudega lastele

TOETUSED JA TEENUSED PUUDEGA LASTELE Puudega lapse sünd, lapse raske haigus või tervist kahjustanud õnnetus on iga lapsevanema jaoks kahtlemata suureks elumuutuseks Puudega laps ja tema lähedased vajavad sageli riigi ja kohalike omavalitsuste suuremat tuge

Sotsiaalministeeriumi ülevaade puudega lastele mõeldud toetustest ja teenustest

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused